Koniec augusta je každoročne venovaný spomienke na šiestich študentov a pedagóga Vysokej školy ekonomickej, ktorí boli aktívnou súčasťou Slovenského národného povstania a ktorým bol udelený titul Ing. in memoriam. Menovite študenti Jozef Mišúth, Ľudovít Kukorelli, Ondrej Bartoš, Dušan Šolc, Bohumil Šalna, Pavel Milan a pedagóg Ján Orságh.

V pondelok 28. augusta 2023 sa prišli pokloniť ich pamiatke za vedenie univerzity prorektorka pre vzdelávanie Zuzana Juhászová, prorektorka pre akreditáciu a kvalitu Jana Péliová, zástupkyňa zamestnancov Martina Prejsová a zástupca študentov Filip Žiak.

Slovenské národné povstanie bolo ozbrojené povstanie slovenského domáceho odboja počas druhej svetovej vojny proti vstupu nemeckého Wehrmachtu na územie vojnovej Slovenskej republiky. Začalo sa 29. augusta 1944 ako obrana pred nemeckými okupačnými jednotkami, nepriamo bolo i útokom proti autoritatívnej vláde na čele s Jozefom Tisom, ako aj snahou byť na strane víťazných spojeneckých mocností druhej svetovej vojny. Centrom povstania bola Banská Bystrica. Nemecké jednotky povstaleckú armádu porazili a v noci z 27. na 28. októbra 1944 časť jej jednotiek prešla na partizánsky spôsob boja. Partizáni pokračovali v bojoch proti nacistom až do oslobodenia krajiny sovietskymi, rumunskými a československými vojskami na jar 1945.

Vzdať poctu môžu študenti padlým študentom kedykoľvek počas akademického roka. Pamätná tabuľa sa nachádza vo vestibule budovy V1.

snp 28082023 7851

snp 28082023 7842