Ekonomická univerzita v Bratislave zorganizovala v piatok 25. augusta 2023 Deň otvorených dverí v Materskej škole Ekonomickej univerzity v Bratislave – Ecovčielka. Deň otvorených dverí ponúkol príležitosť pre rodičov a budúcich škôlkarov nahliadnuť do novovybudovanej škôlky a vyskúšať si, aké je to na pár chvíľ byť Ecovčielkou. Rodičia mali tiež príležitosť stretnúť sa s personálom a získať detailný pohľad na pedagogický prístup materskej školy.

Materská škola Ekonomickej univerzity v Bratislave - Ecovčielka bola založená Ekonomickou univerzitou v Bratislave v rámci rozvojového projektu.

„Prvých škôlkarov privítame už v pondelok 4. septembra 2023. Aktuálne ešte disponujeme voľnou kapacitou pre umiestnenie detí do Ecovčielky“, povedala Mgr. Ľubica Ujváryová, poverená riaditeľka Materskej školy Ecovčielka.

Viac informácií o možnosti prihlásenia detí do materskej školy Ecovčielka a informácie o poplatkoch Vám radi zodpovieme na e-mailovej adrese ecovcielka@euba.sk.

 

Fotogaléria