21. júla 2023 záverečným ceremoniálom, slávnostnou promóciou s odovzdaním diplomov a udelením titulu „inžinier – junior“ Ekonomickej univerzity v Bratislave v programe Letom svetom s DEU 2023, naplnila jedinečný program zameraný na spoznávanie vybraných krajín sveta. V tomto roku sa účastníci DEU zoznámili s Indonéziou, Chorvátskom, Austráliou, Katarom a Spojeným kráľovstvom.

Tematikou LETOM SVETOM S DEU bolo nadviazať na predchádzajúce ročníky, kedy sa študenti, juniori, zoznamovali s novými informáciami o krajinách prostredníctvom významných a zaujímavých ľudí.

Program 18. júla 2023 Spoznaj Chorvátsko trochu inak „Chorvátsko – také krásne, také blízke“ prišiel svojim príhovorom podporiť do priestorov auly univerzity, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Chorvátskej republiky v Bratislave pán Aleksandar Heina, MSc. Blízkosť a vzťahy Slovákov a Chorvátov boli prostredníctvom premietnutého videa o Chorvátsku úplne zjavné, veď deti s nadšením reagovali slovami: „Tam sme boli, toto poznám, to sme videli,...“. Nasledovala pútavá prednáška pani Daniely Bezákovej, bývalej ekonomickej diplomatky v Chorvátskej republike, ktorá prítomné auditórium oboznámila s poslaním a zabezpečením ambasády, vecne a zaujímavo opísala Slovensko – chorvátske obchodné vzťahy.

Spoznávanie Chorvátska pokračovalo prostredníctvom Vanesy Pospíšilovej, zástupcu z CK HYDROTOUR, ktorá pripravené video s doplneným komentárom obohatila o prezentované príbehy z návštevy tejto blízkej krajiny a jej krajanov. Program pokračoval prezentáciou spoločnosti Podravka International zo Zvolena s ich sloganom „VŽDY SO SRDCOM“, ktorá je súčasťou jednej z popredných nadnárodných spoločností v Európe (Podravku založili v roku 1934 bratia Wolfovci v chorvátskej Koprivnici ako továreň na spracovanie ovocia) a jej produkty na varenie pozná mnoho spotrebiteľov vo viac ako 70 krajinách na všetkých piatich kontinentoch. Študenti juniori sa prostredníctvom interaktívnej prednášky Leny Matuškovej, marketingovej riaditeľky dozvedeli o výrobnom portfóliu - rôznych ingredienciách do kuchyne, pozreli si filmový dokument s komentárom (od histórie firmy po súčasnosť) a zároveň súťažili o konkrétne produkty tejto spoločnosti.

Záverečná prezentácia v aule univerzity patrila Radoslavovi Jankovičovi, predsedovi Chorvátskeho kultúrneho zväzu na Slovensku, zameraná na históriu Chorvátov na Slovensku aj s obohatením o hudobnú vložku tradičných chorvátskych piesni. Následne sa mladí študenti autobusom presunuli do SNM - Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku v Devínskej Novej Vsi, kde si v expozícii pozreli dejiny a kultúru chorvátskej menšiny na Slovensku – neobyčajnú históriu, odievanie, duchovný život, prácu a remeslá.

Program DEU 19. júla 2023 bol venovaný Austrálii - Spoznaj Austráliu trochu inak: „Poď a povedz G´ day!“ Pozvanie na tento deň prijalo a na programe participovalo Veľvyslanectvo Austrálie vo Viedni - veľvyslanectvo akreditované pre SR. Austrálsky deň otvorila pani Britany Clarke, prvá tajomníčka, zodpovedná za bilaterálnu a verejnú diplomaciu. Jemným temperamentom mladej ženy predstavila študentom svoju domovinu. Interaktívna prednáška  Lucie Langer, diplomatky z Ministerstva zahraničných vecí a Európskych záležitostí SR (ďalej MZVaEZ SR), ktorá pôsobila na Veľvyslanectve SR v Canberre  bola orientovaná na geopolitický a ekonomický význam Austrálie, ako aj na spoznávanie histórie, súčasnosti, kultúry, prírody, rôznorodosti obyvateľstva, zvykov a multikultúry. Program pokračoval sladkou prestávkou s „Tim Tam Slams“ a ochutnávkou „Lamingtons“. Podporiť a oboznámiť so svojou činnosťou mladých študentov prišiel aj Marián Urban, konateľ austrálskej baníckej spoločnosti Prospech Limited pôsobiacej v Banskej Štiavnici so zameraním na prieskum a ťažbu nerastných surovín.

Druhá polovička dňa bola venovaná spoznávaniu Austrálie prostredníctvom Vanesy Pospíšilovej z CK HYDROTOUR, kedy sa hovorilo o angličtine v Austrálii, o austrálskom prízvuku a juniori úspešne absolvovali náučno – zábavný kvíz s následnými odmenami pre vylosovaných výhercov. Svojimi interaktívnymi prezentáciami a spontánnymi odpoveďami na otázky prítomných detí o tejto zaujímavej krajine, ktorá je zároveň aj kontinentom, obohatili aj rodení Austrálčania, úspešne etablovaní na Slovensku a to Natalie Lackovič – učiteľka angličtiny na bilingválnom Gymnáziu Jána Hollého v Trnave a Justin Gerrett majiteľ lyžiarskych stredísk v Jasnej a na Štrbskom Plese.

Po množstve zaujímavých informácii a podnetov sa deti presunuli do areálu Slavie Agrofert, na športové aktivity, pripravené austrálskymi športovcami a zahrali si spoločne „Aussie Rules Footbal“. Zástupcovia Futbalového klubu Vienna Galahs ich učili štýl austrálskeho futbalu s rugbyovou loptou. Proti sebe sa postavili 4 družstvá našich juniorov so 4 trénermi z Austrálie. Športové hry v areáli Slavie Agrofert zavŕšili bohatý a náučný program o Austrálii.

Tretí deň DEU, 20. júla 2023, bol programovo zostavený na poznávanie krajiny Katar. Spoznaj Katar trochu inak. Oslovené Veľvyslanectvo Kataru vo Viedni, akreditované pre SR, prijalo pozvanie na prezentáciu svojej krajiny a katarský deň otvoril príhovorom zástupca veľvyslanca Kataru  vo Viedni pán Jamal Al-Jaber. Nasledovala prezentácia Kataru – juniori si pozreli atraktívne spracované video o krajine, ako aj o futbalových majstrovstvách sveta v Katare 2022. Prednáška diplomata Jozefa Hudeca, zástupcu MZVaEZ SR sa prierezovo dotkla všetkých oblastí charakterizujúcich túto krajinu aj vo väzbe na geopolitický a ekonomický význam Kataru. Študenti juniori sa následne mali možnosť zoznámiť s činnosťou, ako aj s leteckou flotilou leteckej spoločnosti Qatar Airways ktorú prišla z Viedne aj s využitím videoprezentácie odprezentovať pani Priska Klatsiar, manažérka tejto úspešnej leteckej spoločnosti. Ukončenie dňa sa konalo v areáli Slávia Agrofert, kde sa deti venovali športovým hrám.

Záverečný deň programu DEU, piatok 21. júla 2023 pokračoval programom zameraným na tému „Spoznaj Spojené kráľovstvo trochu inak: Kráľovská Veľká Británia – tradičná i moderná“. Otvorenie témy začalo úvodným príhovorom a prezentáciou zástupcu veľvyslanca Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Irska v SR, pána Andrewa Wellsa a pokračovalo komplexnou prednáškou o teritóriu, vrátane vzájomnej obchodnej bilancie medzi SR a Spojeným kráľovstvom, diplomatom Michalom Horvátom zástupcom  MZVaEZ SR. Spoznávanie krajiny so zameraním na cestovný ruch pokračovalo záverečnou prezentáciou v aule univerzity za účasti  Simony Dekanyovej z CK HYDROTOUR.

Úplný záver programu sa niesol v réžií British Chamber of Commerce, hlavne zásluhou Ivony Žitnej, eventovej manažérky, nakoľko účastníci DEU mali príležitosť navštíviť výrobné priestory Jaguar Land Rover Slovensko v Nitre. Celý priebeh návštevy v tomto technologicky vyspelom výrobnom závode plnom najmodernejších automatizovaných a robotizovaných liniek zanechal u detí nezabudnuteľné zážitky. Všetci účastníci DEU, vrátane dozoru, vysoko oceňujeme profesionálnu skladbu scenára návštevy, veď obsahovala nielen relevantné informácie o výrobnom procese zo strany vedenia spoločnosti, ale aj samotná prehliadka výrobných priestorov v sprievode skúsených manažérov s usporiadaným kvízom na záver návštevy a prevzatím si hodnotných prezentov zo spoločnosti JLR boli dokonalou prezentáciou s obohatením si vedomostí a rozšírením obzoru u účastníkov DEU z najmodernejšieho prostredia automobilového priemyslu. Vyjadrujeme poďakovanie, že vedenie spoločnosti JLR na čele s Richardom Bright sa prostredníctvom svojho fotografa postarali aj o dokumentáciu dňa a celú časť našej návštevy za prísnych bezpečnostných opatrení zdokumentovali.

Všetkým partnerom, ktorí participovali na oboch edíciách DEU 2023 vyjadrujeme poďakovanie, osobitne generálnemu partnerovi Deutsche Telekom Services, že aj ich zásluhou sa všetkým absolventom DEU rozšírili vedomosti s prežitím nezabudnuteľných zážitkov, čím sme spoločným úsilím úspešne naplnili stanovený cieľ DEU 2023.

 

Vyberáme aj písomné stanoviská rodičov, ktorých deti sa zúčastnili na DEU 2023:

Denisa B.:

Programu Letom svetom s DEU som sa zúčastnil po tretíkrát. Program sa mi vždy veľmi páči, lebo stretávame zaujímavých ľudí, ktorých by som inak nestretol a ktorí nám zaujímavo rozprávajú o krajinách. Máme aj rôzne súťaže, kde sa dajú vyhrať pekné ceny. Tento rok sa mi najviac páčila prezentácia o Chorvátsku a Katare a návšteva závodu Land Rover v Nitre. Na tábor sa určite prihlásim aj budúci rok a teším sa na spoznávanie ďalších krajín.

 

Lucia K:

Ďakujeme veľmi za tohtoročný DEU letom svetom program. 

Janko bol už 3. krát a stále je veľmi spokojný a nadšený z celého týždňa. 

Skvelý tábor opäť. 

Avšak na budúci rok už mu týždeň nestačí, chce ísť aspoň na 2 týždne k vám. 🙂

Tešíme sa už teraz na program a kamarátov. Aj rodiča sa už poznáme, takže aj pre mňa sú to príjemné poobedia so známymi... 

 

Stanislava M:

Dakujem Vám za organizáciu DEU, ktorú Marko navštevuje už od malička, ani neviem koľkokrát už s Vami strávil prázdniny veľmi rád a pripájam Vám aj jeho reakciu:

"Ako vždy veľmi zaujímavý program a som veľmi rád, že som ešte vo veku, kedy ma mama môže prihlásiť aj budúci rok na oba programy."

Napriek tomu, že babka s dedkom majú záhradu a bazén a rozmaznávajú ho, radšej chodí k Vám a teší sa na nasávanie nových poznatkov...

 

Fotogaléria