Ekonomická univerzita v Bratislave v spolupráci s MČ Bratislava-Petržalka 19. júla 2023 dokončila jubilejnú kapitolu letného príbehu pre seniorov, ktorý už všetci poznajú pod skratkou PLUS - Petržalská letná univerzita seniorov.

Tradične, začiatok júla patrí seniorom, ktorí v tomto roku absolvovali prednášky na témy Kalokagathia,- harmónia tela a duše seniorov, Senior marketing v leteckom priemysle, Výročné zvyky v Prešporku začiatkom 20. storočia a Milan Rastislav Štefánik, mnohorozmerná osobnosť modernej slovenskej histórie.

5. jubilejný ročník PLUS priniesol najviac účastníkov, viac ako 800 na všetkých prednáškach a najpozitívnejšiu spätnú väzbu od účastníkov, v anonymnom dotazníku spokojnosti. Je to potešujúci a zároveň zaväzujúci ukazovateľ pre ďalšie ročníky PLUS.

Petržalskú letnú univerzitu seniorov spoločne ukončili dvaja dôležití ľudia. V zastúpení rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave prorektor pre medzinárodné vzťahy Boris Mattoš a v zastúpení starostu MČ Bratislava-Petržalka vicestarostka Iveta Jančoková. Na otázku, či bude 6. ročník PLUS v roku 2024 obidvaja zhodne odpovedali: „Samozrejme! Naša spolupráca nie je len formálnym aktom, ale sú to konkrétne podujatia spolupráce, ku ktorým patrí naša spoločná PLUS. Vždy keď sa niečo dobré a zmysluplné skončí, je to potešujúce, ale zároveň aj zaväzujúce pre ďalšie spoločné plánované podujatia. Všetky naše spoločné podujatia, osvedčené i nové sa tešia veľkému záujmu a obľube u seniorov.“

Potom nasledovala spoločná fotografia na pódiu KD v Zrkadlovom háji a všetci účastníci, po skončení, si prevzali osvedčenia o absolvovaní 5. ročníka PLUS.

Seniori sa už teraz môžu tešiť na 6. ročník Petržalskej letnej univerzity seniorov v roku 2024. Dovtedy všetkých petržalských seniorov čaká množstvo spoločných podujatí v rámci októbrového Seniorfestu, Univerzity tretieho veku Ekonomickej univerzity v Bratislave a v Petržalskej klubovni aktívnych seniorov.“

Pravidelná účastníčka štyroch ročníkov PLUS, pani Božena povedala: „ Ďakujem za možnosť byť tu, ďakujem za seba a všetkých zúčastnených seniorov za úžasné prednášky. Ich výber v tomto roku hodnotím ako za najlepší pre praktický život nás seniorov. Teším sa na všetky nové spoločné podujatia a na nový akademický rok Univerzity tretieho veku Ekonomickej univerzity v Bratislave. Je radosť i česť byť Vašou študentkou. Ďakujeme za všetko, čo pre nás seniorov robíte.

5. jubilejný ročník PLUS ukončený

5. jubilejný ročník PLUS ukončený

5. jubilejný ročník PLUS ukončený

5. jubilejný ročník PLUS ukončený

5. jubilejný ročník PLUS ukončený

5. jubilejný ročník PLUS ukončený

5. jubilejný ročník PLUS ukončený

5. jubilejný ročník PLUS ukončený

5. jubilejný ročník PLUS ukončený