Slávnostná imatrikulácia 3. júla 2023 otvorila brány už 11. ročníka Detskej Ekonomickej univerzity (DEU) pod názvom „Ako sa robí biznis“.

Organizáciu tohto u detí a rodičov obľúbeného podujatia, zabezpečuje Centrum celoživotného vzdelávania EU v Bratislave a pre zachovanie zaujímavosti, atraktivity a edukácie sa program každoročne inovuje.

Pri tvorbe programu sa už v minulosti osvedčilo pozývanie osobností (v minulom roku to bola moderátorka Adela Vinczeová) a tak tento rok pozvanie prihovoriť sa k 50 účastníkom DEU vo veku 9 - 17 rokov prijal Ivan BELLA, prvý slovenský kozmonaut, ktorý nielen pútavou prednáškou obohatenou o dokumentárne zábery z prípravy a samotného vesmírneho letu priblížil "Vesmírnu misiu Štefánik", ale aj trpezlivo odpovedal na nekončiace sa otázky prítomným účastníkom DEU.

Program prvého dňa pokračoval taktiež atraktívnou prednáškou Miloša OBERTA, predsedu Slovenského zväzu astronómov, zameranou na „svetelné znečistenie“ a pozorovanie Slnka prostredníctvom slnečných teleskopov.

Program 11. ročníka DEU je zostavený z prednášok vysokoškolských učiteľov, celodenných výletov, ako napr. do športového komplexu X-BIONIC Sphere v Šamoríne, do zábavno-vzdelávacieho centra Energoland v Mochovciach, do zámockého komplexu Schloss Hof v Rakúsku, ako aj z workshopov v spoločnostiach Sygic, Veolia Energia Slovensko v spolupráci s O2 Športovou akadémiou Mateja Tótha, CK Hydrotour, Decathlon, DXC Technológie Slovakia a Deutsche Telekom Services Slovakia, ktorý je aj generálnym partnerom DEU 2023.

Sme potešení, že trend vzdelávať sa, rozširovať si vedomosti aj počas letných prázdnin, naďalej pretrváva, čo dokumentuje aj skutočnosť, že rodičia prihlásili 64% tých istých detí, ktoré sa zúčastnili aj uplynulého ročníka.

 

Slávnostné promócie

Slávnostná promócia absolventov DEU v programe „Ako sa robí biznis“ sa konala dňa 14. júla 2023 a zúčastnila sa jej aj prorektorka pre vzdelávanie, Zuzana Juhászová. 50 úspešných absolventov získalo titul „inžinier – junior“.

Všetkým participujúcim spoločnostiam, ktoré sa podieľali na programe DEU, vyjadrujeme poďakovanie.

Osobitné poďakovanie patrí generálnemu partnerovi Deutsche Telekom Services za odbornú a materiálnu participáciu na obidvoch edíciách DEU 2023.

Absolventom DEU do ďalších dní prajeme pohodové strávenie letných prázdnin plných oddychu, príjemných zážitkov a do nového školského roka úspešný štart s dosiahnutím čo najlepších výsledkov. Tešíme sa na ďalšie stretnutie na 12. ročníku DEU 2024.

 

Fotogaléria