Mesiac júl tradične patrí Petržalskej letnej univerzite seniorov (PLUS).

Prorektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Jakub Kintler a starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka Ján Hrčka spoločne otvorili 7. júla 2023 jubilejný 5. ročník PLUS. V ich úvodných krátkych príhovoroch odznela spoločná myšlienka: „Jubilejný 5. ročník PLUS je výzvou a záväzkom pokračovať ďalej v tomto spoločnom zmysluplnom letnom príbehu spolupráce.“ Obaja si vzájomne poďakovali, ctia si vzájomnú spoluprácu a účastníkom tohtoročnej Petržalskej letnej univerzity seniorov popriali príjemné a zmysluplné prednášky. Poďakovali sa za priazeň seniorov a vyslovili radosť, že s pribúdajúcimi ročníkmi sa zvyšuje počet účastníkov PLUS.

Jubilejný 5. ročník PLUS prekročil hranicu 200 prihlásených seniorov. Zároveň sa pravidelne zvyšuje počet záujemcov o študijné programy určené seniorom Univerzity tretieho veku Ekonomickej univerzity v Bratislave a o aktivity Petržalskej klubovne aktívnych seniorov na Osuského ulici 8.

Potom nasledovala prvá prednáška „Kalokagathia - harmónia tela a duše“, s pánom Ludvíkom Posoldom. Názov prednášky je zároveň aj názov nového študijného programu Univerzity tretieho veku Ekonomickej univerzity v Bratislave pre nový akademický rok 2023/2024. Prednášajúci vo svojej prezentácii zdôvodnil dôležitý význam pohybu, správnej životosprávy, prečo sú to spojené nádoby a ako ovplyvňujú kvalitu života človeka vo vyššom veku. Obsah študijného programu prvého ročníka bude zameraný na teoretické východiská a druhý ročník študentov seniorov čakajú praktické ukážky z rôznych druhov pohybových veku primeraných aktivít.

Viac informácii k 5. ročníku PLUS: https://ccv.euba.sk/univerzita-tretieho-veku/aktuality/245-plus-petrzalska-letna-univerzita-seniorov-2023-5-rocnik

 

Fotogaléria