Pracovný portál Profesia aj tento rok pripravil rebríček verejných vysokých škôl, fakúlt a študijných odborov podľa záujmu zamestnávateľov o absolventov. Prieskum je orientovaný na to, koľko zamestnávateľov si na portáli Profesia.sk prehliadalo v roku 2022 životopisy absolventov. Je teda zameraný na možnosť uplatnenia absolventov na trhu práce a nehodnotí kvalitu jednotlivých vysokých škôl.

Rebríčky portálu Profesia.sk nehodnotia kvalitu vzdelávania na daných vysokých školách, no môžu pomôcť maturantom pri rozhodovaní sa, na akú školu ísť, ak sa chcú rýchlo uplatniť na trhu práce. Analýza bola realizovaná na vzorke 14-tisíc životopisov.

 

Rebríčku škôl opäť kraľuje Ekonomická univerzita v Bratislave

EUBA sa po roku opäť dostala na prvé miesto, keď si vymenila poradie so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave, ktorá v tomto roku obsadila druhé miesto. Životopisy našich absolventov získali skóre 4,54 oproti 3,6 v minulom roku.

Poradie EUBA v rebríčku od roku 2015:

2015 – 1. miesto

2016 – 1. miesto

2017 – 1. miesto

2018 – 1. miesto

2019 – 1. miesto

2020 – 1. miesto

2021 – 2. miesto

2022 – 1. miesto

 

Absolventi Ekonomickej univerzity v Bratislave sú opäť najžiadanejší - rebríček univerzít

 

Dve fakulty v TOP 5 a celkovo päť fakúlt EUBA opäť v TOP 15

V rebríčku atraktívnosti absolventov fakúlt na Slovensku sa umiestnili aj fakulty EU v Bratislave. Fakulta hospodárskej informatiky sa opäť vrátila na 2. miesto. O šesť miest oproti roku 2021 sa na 4. miesto posunula Fakulta medzinárodných vzťahov. Národohospodárska fakulta obsadila 8. miesto, Fakulta podnikového manažmentu 9. miesto a 11. miesto obsadila v rebríčku Obchodná fakulta.

Absolventi Ekonomickej univerzity v Bratislave sú opäť najžiadanejší - rebríček fakúlt

 

Ekonomika/ekonómia je stále v kurze

Absolventi programov v študijnom odbore Ekonomika sú podľa prieskumu stále veľmi žiadaní. Kandidátov s touto špecializáciou si prezrú približne 3 zamestnávatelia.

Absolventi Ekonomickej univerzity v Bratislave sú opäť najžiadanejší - rebríček študijných odborov

 

Zdroj: https://firma.profesia.sk/najziadanejsi-su-absolventi-ekonomickej-univerzity-v-bratislave/