Univerzita tretieho veku Ekonomickej univerzity v Bratislave dokončila ďalšiu časť svojho príbehu. V pondelok 15. mája 2023 sa v aule univerzity uskutočnili promócie absolventov, v dvoch skupinách za sebou. Vyše sto starších študentov si prevzalo osvedčenie u ukončení štúdia. V obidvoch skupinách sa v aule vystriedali absolventi Univerzity tretieho veku Ekonomickej univerzity v Bratislave v študijných programoch v Bratislave a v Piešťanoch.

Na slávnostnom akte sa zúčastnili akademickí funkcionári a hostia prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD., rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave, doc. Ing. Zuzana Juhászová, PhD., prorektorka Ekonomickej univerzity v Bratislave, doc Ing. Anita Romanová, PhD., dekanka Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, doc. Ing. Peter Drábik, PhD., MSc., dekan Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, doc. Ing. Jozef Orgonáš, PhD., MBA, prodekan Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, doc. Ing. Vladimír Bolek, PhD., prodekan Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, Ing. Ján Hrčka, starosta MČ Bratislava-Petržalka, Mgr. Peter Jančovič, PhD., primátor mesta Piešťany, Ing. Andrea Garanová, poverená vedúca oddelenia školstva MČ Bratislava-Petržalka a PaedDr. Janka Sebera Chládecká, PhD., MBA, manažérka Univerzity tretieho veku Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Po prevzatí osvedčení si všetci prítomní vypočuli príhovory akademických funkcionárov i hostí.

Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave, prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD., vo svojom záverečnom príhovore okrem iného povedal: „Ešte raz úprimne blahoželám, prajem Vám pevné zdravie a veľa pozitívnej energie. Kedysi niekto veľmi múdry povedal: „Starnutie nie je nič iné než zlozvyk, na ktorý naozaj aktívny človek nemá čas.“ A ja iba k tejto múdrej myšlienke dodám, že naši študenti Univerzity tretieho veku, naši seniori, takýto zlozvyk nemajú. Sme na Vás hrdí a bolo nám cťou.“

Prítomní hostia v svojich gratulačných vystúpeniach a po ukončení promócie, pri osobnom stretnutí s absolventami Univerzity tretieho veku sa zhodli na myšlienke a spoločne absolventom povedali: „Ste pozitívnym príkladom súčasného sveta. Ukazujete mladej generácii, že skutočne chápete hodnotu vzdelania a hodnotu vedomostí. Viete, že je nevyhnutné sa vzdelávať po celý život. Sme na Vás hrdí.“

Absolventov Univerzity tretieho veku prišli v tento deň podporiť najbližší, partneri, deti a vnúčatá. Nechýbali kytice, spoločné fotografie, spokojné úsmevy a slzy dojatia.

Pani Maruška, absolventka Univerzity tretieho veku, povedala: „Dnes som ukončila svoj siedmy študijný program. Študovala som na rôznych univerzitách tretieho veku. Dnešné promócie a celé štúdium hodnotím ako najlepšie počas mojich seniorských študentských rokov. Výber tém počas štúdia, výber prednášajúcich, profesionálna organizácia štúdia, zážitok z promócií na celý život a môj vek mi dovoľujú povedať úprimné ďakujem Ekonomickej univerzite v Bratislave. Myslela som, že už so štúdiom budem končiť, ale dnes sa teším na nový akademický rok a nové študijné programy na Univerzite tretieho veku Ekonomickej univerzity v Bratislave, pretože chcem pokračovať.“

Univerzita tretieho veku Ekonomickej univerzity v Bratislave síce skončila jednu kapitolu, ale príbeh píše ďalej.

 

Fotogaléria