Na báze excelentného bilaterálneho kontraktu Ekonomická univerzita v Bratislave v spolupráci s  Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí úspešne zrealizovali pilotný, a mimoriadne atraktívny kurz, pod názvom: „Atribúty podnikania v zahraničnej praxi“ v gestorstve doc. Ing. Mgr. Gabriely Dubcovej, PhD. a koordinovaný Ing. Janou Kissovou, PhD. Počas letného semestra mali študenti 2. ročníka 2. stupňa štúdia možnosť absolvovať nový výberový predmet v reprezentatívnych priestoroch univerzity.

Cieľom kurzu bolo oboznámiť študentov s pôsobením podnikov v zahraničí a so špecifikami vytvárania podmienok pre ich podnikanie, prostredníctvom zastupiteľských inštitúcií – rôznych veľvyslanectiev v rámci krajín EÚ aj mimo nej. Počas jednotlivých týždňov získali poznatky o podstate podnikania v konkrétnej krajine, oboznámili sa s formami pôsobenia na zahraničných trhoch, legislatívou, daňovým a odvodovým zaťažením, ochranou spotrebiteľa, financovaním a vzdelávaním a ďalšími atribútmi podporujúcimi zodpovedné podnikateľské aktivity podnikov a ich udržateľný rozvoj. 

Interesantný obsah prednášok spojený frekventovane až s „náruživou“ diskusiou sa detailne koncertoval na nasledujúce inšpirujúce témy: 

 • Konkrétna krajina a jej determinujúce reálie člena európskeho/svetového hospodárstva
 • Konkrétna krajina a jej najdôležitejšie spoločné politiky EÚ/iných zoskupení
 • Vybrané (relevantné) hospodárske politiky konkrétnej krajiny
 • Podpora podnikania v konkrétnej krajine
 • Ochrana spotrebiteľa a potravinová bezpečnosť
 • Daňová politika v konkrétnej krajine
 • Sociálna politika v konkrétnej krajine
 • Životné prostredie a jeho ochrana
 • Konkrétna krajina vo vzťahu k rozpočtu EÚ a financovanie z EÚ/ event. iných zoskupení
 • Konkrétna krajina a jej zahraničná a bezpečnostná politika s akcentom na ekonomiku a financovanie
 • Vzdelávanie v konkrétnej krajine, špeciálne v oblasti ekonomiky a manažmentu
 • ESG/spoločenská zodpovednosť podnikov/udržateľný rozvoj podnikov v konkrétnej krajine

 

Študenti veľmi pozitívne prijali online formou realizované prednášky, mali možnosť diskutovať priamo s veľvyslancami z rôznych európskych krajín aj mimo EÚ, oceňovali ich komplexnú integrovanú erudovanosť, empatický profesionálny prístup a primárne priateľskú inšpiratívnomotivačnú komunikáciu, konkrétne:

 • Ingrid Brocková, Štátna tajomníčka – otvorenie kurzu
 • Roman Bužek, Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR v Nórskom kráľovstve a v Islanskej republike & Dominika Francúzová, referentka pre obchodno-ekonomickú agendu
 • Marián Jakubócy, Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR v Nemecku
 • Rastislav Hindický, Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR v Argentíne
 • Igor Slobodník, Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR vo Francúzsku & Tomáš Šefranko, ekonomický diplomat
 • Peter Zeleňák, Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR v Slovinsku
 • Pavol Hamžík, Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR v Maďarsku
 • Andrej Droba, Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR v Írsku
 • Marcela Hanusová, Mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa SR v Helénskej republike
 • Vít Koziak, Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR v Kanade
 • Juraj Tomaga, Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR v Španielskom kráľovstve
 • Juraj Macháč, Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR v Holandsku
 • Slavomíra Mašurová, Mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa SR vo Fínsku a Estónsku
 • Karla Wursterová, Mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa SR v Talianskej republike 

Po ukončení prednášok študenti spracovali tímové prípadové štúdie o konkrétnych atribútoch podnikania z vybranej krajiny prezentujúceho ambasádora/ambasádorky.

Všetkým zainteresovaným veľvyslancom patrí veľká vďaka za ich erudované prednášky, inšpiratívnu angažovanosť v prospech študentov, priateľskú empatickú komunikáciu, a celkovo za veľmi atraktívny originálny motivačný vklad pre výchovu a vzdelávanie mladých odborníkov v oblasti diplomacie, ale tiež za formovanie spoločenského povedomia v prospech etického správania u mladých perspektívnych manažérov a ekonómov do budúcnosti. 

Veríme, že nový kurz bude aj naďalej úspešný a bude sa tešiť veľkej obľube. 

Na záver výstižné slová jedného z absolventov tohto kurzu: „Pilot bol super, lepší predmet nepoznám. Hlavne ma prekvapilo - koľko z veľvyslancov má skončenú EUBA .... prihláste sa!“

 

Udržateľná investícia do úspešnej budúcnosti

Udržateľná investícia do úspešnej budúcnosti

Udržateľná investícia do úspešnej budúcnosti