V dňoch od 15. do 18. apríla 2023 sa na Univerzite - Polytechnický Inštitút Guarda v Portugalsku uskutočnil Tréning tématicky zameraný na kreativitu, inovácie a STEAM (Science-Technology-Engineering-Mathematics).

Tréning sa uskutočnil v rámci projektu CT.Uni: Creative Thinking – Taking an Innovative and STEAM Approach for a Transdisciplinary University, ktorého lídrom je Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Tréning bol určený pedagogickým aj nepedagogickým pracovníkom Ekonomickej univerzity v Bratislave. Okrem našich pedagogických pracovníkov sa na tréningu zúčastnilo ďalších 27 účastníkov z rôznych krajín.

Ekonomická univerzita v Bratislave bola zastúpená Veronikou Orfánusovou z Obchodnej fakulty, Brigitou BoorovouVandou Čirčovou obe z Fakulty podnikového manažmentu.

Kreatívne techniky, interdisciplinarita, inovácie by mali byť súčasťou každej modernej univerzity. Súčasťou boli tiež prednášky na témy divergentné vs. konvergentné myslenie, dizajnové myslenie, hodnotenia študentov. Okrem zaujímavých tréningov, ktoré si mohli pedagógovi vyskúšať na vlastnej koži boli súčasťou podujatia podnetné diskusie a networking, vďaka ktorému sa črtajú zaujímavé spolupráce do budúcnosti. 

 

Zodpovedný riešiteľ projektu:

Ing. Veronika Orfánusová, PhD., veronika.nekolova@euba.sk.

 

Viac informácií o projekte: https://sites.google.com/view/ct-uni/home?authuser=2

 

Tréning zamestnancov v oblasti kreativity, inovácií a STEAM

Tréning zamestnancov v oblasti kreativity, inovácií a STEAM

Tréning zamestnancov v oblasti kreativity, inovácií a STEAM

Tréning zamestnancov v oblasti kreativity, inovácií a STEAM