Ekonomická univerzita v Bratislave zastúpená rektorom, prof. Ing. Ferdinandom Daňom, PhD., podpísala v utorok 25. 4. 2023 Memorandum o spolupráci s Československou obchodnou bankou, a. s., zastúpenou riaditeľom Odboru ľudských zdrojov ČSOB,  Martinom Dobiašom, MBA.

Na podpise memoranda sa zúčastnili tiež dekan Obchodnej fakulty EU v Bratislave, doc. Ing. Peter Drábik, PhD., MSc. a vedúca Katedry medzinárodného obchodu, doc. Mgr. Elena Kašťáková, PhD.

Podpísané memorandum medzi EU v Bratislave a Československou obchodnou bankou, a. s. ďalej prehlbuje už dlhoročné existujúce vzájomné vzťahy medzi inštitúciami a naštartovalo nové prospešné aktivity obzvlášť vo vzdelávacom procese, o čom svedčia už realizované odborné prednášky spojené s praxou na pôde EU v Bratislave na predmetoch Obchodnej fakulty, a taktiež spoločne s Katedrou medzinárodného obchodu príprava Klubov pre predmet Podnikanie v praxi pre študijný program manažment medzinárodného obchodu.

 

Fotogaléria