V sobotu 25. marca 2023 bolo možné v areáli Ekonomickej univerzity v Bratislave vidieť skupinu vekovo starších, ale duchom mladých a usmievavých ľudí, ktorí zbierali odpad v okolí budov našej univerzity. Jarná brigáda sa stala tradíciou a realizujú ju každý rok študenti Univerzity tretieho veku Ekonomickej univerzity v Bratislave a členovia U3V Klubu Ekonóm. Brigáda je spojením užitočného a príjemného. Pobyt na čerstvom vzduchu prospel a seniori vyzbierali niekoľko vriec odpadu.

Naša brigáda je prejavom vďaky Ekonomickej univerzite v Bratislave, ktorá nám dáva nový zmysel života a vytvára pre nás prostredie, do ktorého sa radi stále vraciame. Sme hrdými študentami Univerzity tretieho veku Ekonomickej univerzity v Bratislave, chceme jej robiť dobré meno a veríme, že naša univerzita je hrdá na nás.. Vďaka patrí všetkým mojim spolužiakom a členom nášho Klubu za dnešnú krásnu slnečnú sobotu“, povedala študentka študijných programov UTV Turizmus pre seniorov- Gastroturizmus II. a Anglický jazyk a predsedníčka Klubu U3V Ekonóm Magdaléna Danišová.

Študentom UTV EU v Bratislave ďakujeme za ich iniciatívu, aktivitu a spolupatričnosť k našej „alma mater.“

 

Tradičná jarná brigáda seniorov

Tradičná jarná brigáda seniorov

Tradičná jarná brigáda seniorov

Tradičná jarná brigáda seniorov

Tradičná jarná brigáda seniorov

Tradičná jarná brigáda seniorov