Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave, Ferdinand Daňo, slávnostne odovzdal Cenu Imricha Karvaša za najlepšiu dizertačnú a za najlepšiu diplomovú prácu v akademickom roku 2021/2022 počas medzinárodnej vedeckej konferencie „Odkaz prof. I. Karvaša pre súčasnú hospodársku vedu a prax“, ktorá sa konala 1. marca 2023 v Kongresovej sále Národnej banky Slovenska.

Cenou Imricha Karvaša za najlepšiu dizertačnú prácu bol ocenený Ing. Milan Cibuľa, PhD., absolvent Podnikovohospodárskej fakulty EU v Bratislave so sídlom v Košiciach, ktorý obhájil dizertačnú prácu na tému Využitie FinTech nástrojov umelej inteligencie na podporu investičnej stratégie kryptomenového investora.

Cenou Imricha Karvaša za najlepšiu diplomovú prácu bola ocenená Ing. Monika Varcholová, absolventka Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave, ktorá obhájila diplomovú prácu na tému Dane ako spôsob boja s negatívnymi externalitami.

Cena prof. Imricha Karvaša sa začala udeľovať od akademického roka 1997/1998 za účelom uchovania pamiatky na jedného zo zakladateľov predchodkyne Ekonomickej univerzity v Bratislave, významného predstaviteľa národohospodárskych teórií a bývalého guvernéra Slovenskej národnej banky, prof. Imricha Karvaša.

Záznam z medzinárodnej vedeckej konferencie „Odkaz prof. I. Karvaša pre súčasnú hospodársku vedu a prax“ a udeľovania Ceny Imricha Karvaša nájdete na youtubovom kanáli Národnej banky Slovenska.

 

Fotogaléria

 

Zdroj: Národná banka Slovenska