Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Ferdinand Daňo vymenoval 6. februára 2023 prorektorov EU v Bratislave na nové funkčné obdobie.

Prorektormi EUBA boli menovaní:

  • doc. Mgr. Boris Mattoš, PhD. - prorektor pre medzinárodné vzťahy, štatutárny zástupca rektora
  • doc. Ing. Mgr. Zuzana Juhászová, PhD. - prorektorka pre vzdelávanie
  • doc. Ing. Paula Puškárová, DiS. art., PhD. - prorektorka pre vedu a doktorandské štúdium
  • doc. Ing. Jana Péliová, PhD. - prorektorka pre manažovanie akademických projektov
  • Ing. Jakub Kintler, PhD. - prorektor pre rozvoj

 

Noví prorektori EU v Bratislave