Ekonomická univerzita v Bratislava zorganizovala 12. edíciu Zimnej školy v spolupráci s prestížnou francúzskou univerzitou ESC Rennes School of Business. Dňa 9. januára 2023 sa otvoril 12. ročník podujatia, na ktorom participuje 15 zahraničných študentov pochádzajúcich z krajín ako Kolumbia, Peru, Mexiko, India, Čína či Taliansko. Participovať na výučbe môžu po prvý krát aj študenti Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorým sa okrem získania odborných vedomostí otvára možnosť zažiť internacionalizáciu v domácom prostredí.

Podujatie otvorila poverená zastupovaním vedúcej Oddelenia medzinárodnej mobility Miroslava Darnadiová a študenti následne absolvovali prehliadku areálu univerzity. Koordinátorka pre zahraničných študentov Laura Danielová, im poskytla kompletné informácie o univerzitných možnostiach a predstavila program aktivít, ktoré pripravila organizácia ESN Bratislava.

Akademický program je určený pre medzinárodných študentov II. stupňa, ktorí počas dvoch intenzívnych týždňov absolvujú výučbu zameranú na medzinárodný strategický manažment. Pedagogicky sa na projekte bude podieľať p. Branislav Zagoršek z Katedry manažmentu FPM EU v Bratislave a z francúzskej strany p. Shubho Chakraborty. Program zimnej školy potrvá do 20. januára 2023.

ESC Rennes School of Business patrí medzi excelentné univerzitné pracoviská s vynikajúcim umiestnením v medzinárodných hodnoteniach, vysokou mierou internacionalizácie s viac ako 50%ným zastúpením zahraničných študentov a ziskom trojitej medzinárodnej akreditácie (AACSB, EQUIS, AMBA).

 

12. ročník zimnej školy v spolupráci s ESC Rennes, Francúzsko

12. ročník zimnej školy v spolupráci s ESC Rennes, Francúzsko

12. ročník zimnej školy v spolupráci s ESC Rennes, Francúzsko

12. ročník zimnej školy v spolupráci s ESC Rennes, Francúzsko

12. ročník zimnej školy v spolupráci s ESC Rennes, Francúzsko