Prihláste sa do vzdelávacieho programu SEED-Hub (SK/AT) pre sociálnych podnikateľov a sociálnych inovátorov.

Cieľom vzdelávacieho programu je pripraviť sociálnych podnikateľov na aktuálne výzvy a novú cezhraničnú spoluprácu.

Projekt Social Entrepreneurship Education and Development Hub (SEED-Hub) podporuje sociálnych podnikateľov, start-upy, ašpirujúcich sociálnych podnikateľov a pracovníkov verejných inštitúcií v Trnavskom kraji, Bratislavskom kraji, Severnom a Strednom Burgenlande, meste Viedeň a v Dolnom Rakúsku prostredníctvom cieleného vzdelávacieho programu a pri budovaní cezhraničnej siete.

Vzdelávací program SEED-Hub(SK/AT) pre sociálnych podnikateľov a sociálnych inovátorov ponúka v 5 moduloch na mieru šité vzdelávanie pre 30 účastníkov z uvedených pohraničných regiónov.

Medzi oblasti, v ktorých sa účastníci realizujú alebo plánujú realizovať, zahŕňajú napríklad sociálnu starostlivosť, vzdelávanie, pracovnú integráciu, ochranu životného prostredia, sociálnu pomoc, fair trade, sociálne bývanie, kultúra a umenie, turizmus, IT, telekomunikácie, komunitný rozvoj, ľudské práva a ďalšie. 

 

Ťažiskom vzdelávacích modulov budú nasledovné témy

Modul 1: Úvod do teórie a praxe sociálneho podnikania

(pod vedením EUBA - Ekonomická univerzita v Bratislave)

Modul 2: Systémová udržateľnosť

(pod vedením FHB - Fachhochschule Burgenland)

Modul 3: Akvizícia, založenie a dizajn sociálneho podniku

(pod vedením FHB - Fachhochschule Burgenland)

Modul 4: Obchodné modely, podnikateľské plány a možnosti financovania sociálneho podniku

(pod vedením EUBA - Ekonomická univerzita v Bratislave)

Modul 5: Realizácia a projektový manažment sociálneho podniku

(pod vedením ZSI - Zentrum für Soziale Innovation)

Jazyky vzdelávacieho programu: nemecký, slovenský 

Trvanie vzdelávacieho programu: október 2021 – máj 2022


Moduly sú plánované ako podujatia v prezenčnej forme v Bratislave, Eisenstadte a Viedni pri dodržaní všetkých nevyhnutných opatrení súvisiacich s pandémiou COVID-19 a pri zmene situácie sa budú konať online.

Ďalšie informácie ohľadne formátu a miesta konania v Bratislave budú zverejnené v septembri 2021.

 

Podmienky účasti a prihláška

Účastníci musia spĺňať nasledovné podmienky:​

  1. Bydlisko alebo miesto podnikania záujemcov je v jednom z programových regiónov: Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Severný a Stredný Burgenland, mesto Viedeň, Dolné Rakúsko.
  2. Vzdelávací program je určený pre účastníkov z okruhu regionálnych sociálnych podnikateľov, poskytovateľov sociálnych služieb, ašpirujúcich sociálnych podnikateľov a pracovníkov verejných inštitúcií z programového územia.
  3. Záujemcovia majú ukončené SŠ vzdelanie s maturitou (alebo ekvivalentnú kvalifikáciu uznanú v SR resp. AT.
  4. Záujemcovia preukážu vysoký stupeň motivácie pre realizáciu projektov v oblasti sociálneho podnikania predložením motivačného listu, ktorý bude obsahovať návrh vlastného projektu v oblasti sociálneho podnikania. Motivačný list má obsahovať určenie oblasti sociálneho dopadu, SK-AT cezhraničný potenciál, ekonomickú udržateľnosť projektu sociálneho podnikania.

Lehota na podanie prihlášky: 23. september 2021

Prihlášku so stručným životopisom a motivačným listom posielajte, prosím, e-mailom p. Katarína Brocková (EUBA, Bratislava), koordinátorka projektu: katarina.brockova@euba.sk

Predlohu pre motivačný list nájdete tu.

Oznámenie o výsledkoch výberového konania do vzdelávacieho programu budú zaslané po 27. septembri 2021.

 

Ďalšie informácie o projekte:

Webové sídlo SEED-Hub ponúka informácie v slovenskom jazyku a nemeckom jazyku. V prípade záujmu o výmenu skúseností so sociálnymi podnikateľmi z pohraničného regiónu a osobami zodpovednými za projekt Vám je k dispozícii SEED-Hub komunita na  LinkedInFacebooku a Twitteri!

 

Kontakty pre prípad otázok:

Pamela Bartar (ZSI, Wien), Dissemination & PR: seed-hub@zsi.at

Katarína Brocková (EUBA, Bratislava), koordinátorka projektu: katarina.brockova@euba.sk