Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave, Ferdinand Daňo, prijal dňa 9.12.2022 delegáciu Nemeckého spolkového snemu (Bundestag), ktorú tvorili Rita Hagl-Kehl, poslankyňa nemeckého parlamentu a Dimitri Kessler, koordinátor Medzinárodného parlamentného štipendia v nemeckom Bundestagu. Delegáciu sprevádzal Stefan Kruschke, vedúci kultúrneho a tlačového oddelenia nemeckého veľvyslanectva a stážista na veľvyslanectve SRN. Na stretnutí boli tiež prítomní Boris Mattoš, prorektor pre medzinárodné vzťahy a Radoslav Štefančík, dekan Fakulty aplikovaných jazykov, ktorí v minulosti absolvovali stáž v nemeckom parlamente.

Pred prijatím sa v Spoločenskej miestnosti V1 uskutočnila prezentácia možností študentských stážových pobytov v Bundestagu v rámci Medzinárodného parlamentného štipendia (IPS). Na prezentácii sa zúčastnila okrem hostí z Bundestagu aj Ulrike Hillemann-Delaney, vedúca oddelenia zahraničných vzťahov Technickej univerzity v Berlíne.

Najvyšší nemecký zákonodarný orgán poskytuje štipendium 120 absolventom vysokých škôl vo veku do 30 rokov z 50 štátov sveta. Štipendisti majú možnosť počas 5-mesačného pobytu v Berlíne bližšie spoznať parlamentný systém Spolkovej republiky Nemecko.Program trvá od 1. marca do 31. júla a realizuje sa v spolupráci s Freie Universität, Humboldt Universität a Technickou univerzitou v Berlíne. Viac informácií o štipendijnom programe je k dispozícii na internetovej stránke Nemeckého Spolkového snemu: https://www.bundestag.de/ips_global

 

Fotogaléria