V dňoch 5. novembra - 5. decembra 2022 sme na Ekonomickej univerzite v Bratislave privítali kolegyne z partnerskej inštitúcie Maldives National University na Maldivách. Návšteva prebiehala v rámci medzinárodného projektu Erasmus+ CHILDRN GA No. 619487 (Climate Change Diplomacy Leadership and Resilience), ktorý združuje dovedna štyri univerzity vrátane Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Pani Aishath Hassan a pani Aminath Shazly sa zapojili do vyučovacieho procesu a počas pravidelných stretnutí diskutovali s členmi projektového tímu o výskumnej spolupráci. V stredu 30. novembra 2022 sa na podujatí „Scientific Café for Women“ podelili o svoje bohaté skúsenosti s doktorandkami a zamestnankyňami EUBA. Na záver svojho pobytu sa aktívne zúčastnili medzinárodnej vedeckej konferencie Medzinárodné vzťahy 2022: aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky, organizovanej Fakultou medzinárodných vzťahov v Smoleniciach.

Návšteva kolegýň z Maldives National University

Návšteva kolegýň z Maldives National University

Návšteva kolegýň z Maldives National University

Návšteva kolegýň z Maldives National University