Od 22. 11. 2022 do 30. 11. 2022 sa PaedDr. Janka Chládecká, PhD., MBA, manažérka Univerzity tretieho veku EU v Bratislave, zúčastnila dvoch konferencií a zasadnutia výboru AIUTA, ktoré zorganizovala svetová organizácia Univerzít tretieho veku AIUTA v spolupráci s CIUTA, Asociáciou Univerzít tretieho veku v Senegale.

Témou obidvoch konferencií v Dakare a v Banjul bola kríza hodnôt a úloha Univerzít tretieho veku pre trvalo udržateľný rozvoj. Udržateľný rozvoj je najdôležitejšou výzvou 21. storočia a je dôležitý na riešenie problémov v spoločnosti. Koncepciu prijali vlády na celom svete. Aktivity v staršom veku prinášajú vyššiu kvalitu života a pre spoločnosť znamenajú úsporu financií. To je kľúčová úloha trvalo udržateľného rozvoja pri vzdelávaní seniorov na Univerzitách tretieho veku.

Manažérka UTV vo svojej prezentácii predstavila postavenie UTV na Slovensku a v európskom priestore. Zdôraznila tri strategické ciele, ktoré podporujú aktívne starnutie na našej UTV EU v Bratislave:

  1. Inováciu obsahu, foriem a metód vzdelávania seniorov v existujúcich študijných programoch.
  2. Tvorbu a realizáciu nových vzdelávacích programoch.
  3. Zvyšovanie kvality spoluprácou s kompetentnými úradmi.

Stanovené ciele sa daria plniť vďaka maximálnej podpore vedenia univerzity a vďaka spolupráci s miestnymi a mestskými úradmi nielen v Bratislave-Petržalke, ale všade tam kde sú aktívne skupiny študentov UTV.

PaedDr. Chládecká prezentovala tiež fotografickú dokumentáciu zo spolupráce s Petržalskou klubovňou aktívnych seniorov, Petržalskými novinami, Vajnorskými novinami a partnerskú aktívnu spoluprácu s časopisom Senior.

Spoločne s prezidentom AIUTA, prof. Francois Vellas, navštívila Univerzitu v Senegale, v meste Ziguichot. Prof. Sidi Hairo Camara z Univerzity tretieho veku v Dakare po skončení prezentácie a pobytu v Senegale a v Gambii povedal: „Ďakujem Ekonomickej univerzite v Bratislave za účasť na obidvoch konferenciách v Dakare i v Banjul. Pre našu prácu ste obrovskou inšpiráciou a profesionálnym vzorom, koľko ste za štyri roky svojej práce dokázali urobiť pre slovenských seniorov. Obdivujem podporu Vašej univerzity pre vzdelávanie seniorov a Vašu osobnú angažovanosť v práci.“

 

Fotogaléria