Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave, Ferdinand Daňo, udelil pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva devätnástim študentom EU v Bratislave motivačné štipendium za dosiahnutie vynikajúcich výsledkov v oblasti štúdia, za plnenie študijných povinností a za vynikajúce výsledky v oblasti športu v roku 2022.

Študenti tvoria na univerzite neoddeliteľnú súčasť univerzitného života. Každoročne sa zapájajú do vedeckých podujatí venovaných prezentácii výsledkov ich štúdia, do projektov a súťaží vyhlasovaných vybranými spoločnosťami hospodárskej praxe, bankami, či inštitúciami decíznej sféry, v ktorých dosahujú mimoriadne úspechy. Pravidelne sa zapájajú do športových podujatí organizovaných nielen na univerzite, ale aj na národnej a medzinárodnej úrovni, kde dosiahli aj v tomto roku významné úspechy.

 

Za dosiahnutie vynikajúcich výsledkov v oblasti štúdia a za plnenie študijných povinností boli odmenení:

 • Dominik IMRICH – Národohospodárska fakulta
 • Kristína NÉMETHOVÁ – Národohospodárska fakulta
 • Thu Phuong TRAN MINH – Obchodná fakulta
 • Terézia KOLLÁROVÁ – Obchodná fakulta
 • Klaudia KÁDÁROVÁ – Fakulta hospodárskej informatiky
 • Gregor BILČÍK – Fakulta hospodárskej informatiky
 • Silvia KOŽÍŠKOVÁ – Fakulta podnikového manažmentu
 • Margaréta PÁLFYOVÁ – Fakulta podnikového manažmentu
 • Chiara Mária TEREKOVÁ – Fakulta medzinárodných vzťahov
 • Paulína HRDINOVÁ – Fakulta aplikovaných jazykov
 • Sabína ČOBÁDIOVÁ – Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach

 

Za úspešnú reprezentáciu univerzity v oblasti športu boli odmenení:

 • Maroš KARDOŠ – Fakulta hospodárskej informatiky
 • Dominik TRNKA – Národohospodárska fakulta
 • Tomáš ŠTURDÍK – Fakulta hospodárskej informatiky
 • Juraj KISS – Fakulta podnikového manažmentu
 • Marek ORIHEL – Fakulta hospodárskej informatiky
 • Marek HALÁSZ – Fakulta podnikového manažmentu
 • Zoltán Dárius KALLÓS – Obchodná fakulta
 • Alexandra BUCHLOVIČOVÁ – Obchodná fakulta

 

17. november je Dňom boja za slobodu a demokraciu, no netreba zabudnúť, že je predovšetkým Medzinárodným dňom študentstva. Tento deň je oslavou študentov, ktorí sú považovaní za budúcnosť rozvoja spoločnosti. 17. november súvisí s jesennými udalosťami v roku 1939, kedy sa v Prahe konala demonštrácia proti nacistickej okupácii. Pri zrážke medzi demonštrantmi a ozbrojenými zložkami zahynuli aj mladí ľudia. Jedným z nich bol študent medicíny Karlovej univerzity, Jan Opletal, ktorého pohreb sa spontánne premenil na masovú manifestáciu proti nacizmu. Odpoveďou bol útok v noci na 17. novembra 1939 na vysokoškolské internáty v Prahe, Brne a Příbrami, odkiaľ nacisti odvliekli viac ako 1 200 študentov do koncentračného tábora neďaleko Berlína a zatvorili české vysoké školy na tri roky. Na pamiatku týchto udalostí bol o dva roky neskôr vo Veľkej Británii 17. november vyhlásený za Medzinárodný deň študentstva.

Aj v novembri 1989 zohrali najmä v Bratislave a v Prahe významnú úlohu práve študenti vysokých škôl. Stali sa katalyzátormi všetkých neskôr nasledujúcich zmien. Udalosti zo 17. novembra 1989 dali impulz k spoločenským a politickým zmenám, ktoré nasledovali. Odvaha a postoje študentov stali výrazom úsilia v boji o slobodu a demokraciu. Ich výsledkom boli výdobytky, ktoré sú súčasťou nášho dnešného, nielen akademického, života.

Preto je potrebné si ich neustále pripomínať a nezabúdať na tých, ktorí sa neváhali postaviť na obranu slobody a demokracie.

Všetkým odmeneným študentom vyjadrujeme poďakovanie za ich prácu a reprezentáciu univerzity a prajeme veľa ďalších úspechov.

 

Fotogaléria