Podľa Vyhlášky o pravidlách, termínoch prípravy a priebehu volieb kandidáta na funkciu rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave na funkčné obdobie od 01. 02. 2023 do 31. 01. 2027 volebná komisia oznamuje, že do volieb kandidáta na funkciu rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave na funkčné obdobie od 01.02.2023 do 31.01.2027, ktoré podľa čl. 16 ods. 1 a 2 Štatútu Ekonomickej univerzity v Bratislave vyhlásil Akademický senát Ekonomickej univerzity v Bratislave dňa 20.04.2022 boli navrhnutí kandidáti, ktorí splnili všetky predpísané náležitosti (v abecednom poradí podľa priezviska):

Kandidát: Čaplánová Anetta prof. Ing. PhD.

Navrhovatelia:

Belanová Katarína doc. Ing. PhD.
Horvátová Eva prof. Ing. CSc.
Matoušková Eleonóra Ing. PhD.
Přívarová Magdaléna prof. Ing. CSc.
Sirakovová Eva Ing. PhD.
Sivák Rudolf Dr. h. c. prof. Ing. PhD.

 

Kandidát: Daňo Ferdinand prof. Ing. PhD.

Navrhovatelia:

Augustín Michael Mgr. PhD.
Běčáková Denisa Ing.
Belková Eva MBA
Brezina Ivan prof. Ing. CSc.
Daneshjo Naqibullah doc. Ing. PhD.
Drábik Peter doc. Ing. MSc. PhD.
Dubovský Július PaedDr.
Dziurová Mária Ing.
Francová Zuzana Ing. PhD.
Grešš Martin doc. Ing. PhD.
Hlavenová Andrea Ing.
Horňák Miroslav Ing.
Jarossová Malgorzata Agnieszka doc. Dr.
Juhászová Zuzana doc. Mgr. Ing. PhD.
Kintler Jakub Ing. PhD.
Konštiak Pavol doc. Ing. PhD.
Krnáčová Paulína doc. Ing. PhD.
Kucharčík Rudolf doc. PhDr. PhD.
Kuchyňková Helena Ing.
Majdúchová Helena prof. Ing. CSc.
Mattoš Boris doc. Mgr. PhD.
Mizerová Andrea Ing. PhD.
Muchová Eva prof. Ing. PhD.
Nemcová Kamila Ing.
Pekár Juraj prof. Mgr. PhD.
Rehák Róbert Ing. PhD.
Stradiotová Eva PaedDr. PhD.
Styková Jana Ing.
Štefančík Radoslav doc. PhDr. Ph.D.
Tkáč Michal Dr. h. c. prof. RNDr. CSc.
Zubro Tetyana Mgr. PhD.

 

Prílohy:

 

JUDr. Hana Magurová, PhD., LL.M.,

v.r. predsedníčka volebnej komisie