Študenti z takmer 20 štátov sveta absolvujú na EU v Bratislave zimný semester akademického roka 2022/2023 v rámci výmenného pobytu. Najzastúpenejšiu skupinu tvoria študenti prichádzajúci z partnerských univerzít v Španielsku, Francúzsku, Taliansku a Portugalsku. Možnosť študovať na EU v Bratislave využili aj študenti z Kanady, Fínska, Dánska, Južnej Kórey, Turecka, či Uzbekistanu.

Zahraniční študenti na úvod nového semestra zažili od 12. septembra 2022 týždeň plný aktivít.  V prvý deň podujatia Welcome Week študentov v Aule EU v Bratislave pozdravil Boris Mattoš, prorektor pre medzinárodné vzťahy a koordinátorka pre prichádzajúcich študentov Laura Danielová. Študenti mali možnosť spoznať tiež slovenskú kultúru vystúpením folklórneho súboru Ekonóm. Získali aj užitočné informácie o živote v Bratislave, ako aj tipy na zaujímavé výlety v rámci Slovenska v prezentácii Júliusa Budaya z Bratislava Tourist Board. S univerzitným kampusom študentov zoznámili zástupcovia ESN EU Bratislava (Erasmus Student Network). Oddelenie medzinárodnej mobility, ktoré podujatie organizačne zabezpečilo, študentom poskytlo informácie k administrácii štúdia a povinnostiach cudzineckej polície na Slovensku.

 

Fotogaléria

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.