Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Ferdinand Daňo dňa 21. 9. 2022 slávnostne odovzdal dekréty novovymenovaným docentkám a docentom EU v Bratislave.

Na Fakulte podnikového manažmentu sa habilitovali v odbore habilitačného konania a inauguračného konania ekonomika a manažment podniku doc. Ing. Katarína REMEŇOVÁ, PhD., MBA; doc. Ing. Zuzana SKORKOVÁ, PhD.doc. Ing. Marián SMORADA, PhD. 

Na Obchodnej fakulte sa habilitovali v odbore habilitačného konania a inauguračného konania obchod a marketing doc. Ing. Zuzana FRANCOVÁ, PhD.doc. Ing. Róbert REHÁK, PhD.

 

Novovymenovaným docentkám a docentom srdečne blahoželáme a prajeme veľa pracovných úspechov.

 

Rektor odovzdal dekréty novým docentkám a docentom

Rektor odovzdal dekréty novým docentkám a docentom

Rektor odovzdal dekréty novým docentkám a docentom

Rektor odovzdal dekréty novým docentkám a docentom

Rektor odovzdal dekréty novým docentkám a docentom

Rektor odovzdal dekréty novým docentkám a docentom

Rektor odovzdal dekréty novým docentkám a docentom

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.