Hrozí, že ak vláda nebude riešiť požiadavky vysokých škôl, 17. novembra sa zatvoria. Na aké krízové scenáre sa pripravuje univerzita, kde študujú budúci ekonómovia?

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.