Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová v stredu 31. augusta 2022 vymenovala 22 nových vysokoškolských profesorov a profesoriek. Medzi nimi je aj zástupkyňa Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Novou profesorkou v odbore účtovníctvo sa stala doc. Ing. Mgr. Renáta PAKŠIOVÁ, PhD., z Katedry účtovníctva a audítorstva z Fakulty hospodárskej informatiky.

Novovymenovanej profesorke srdečne blahoželáme a prajeme veľa pracovných úspechov.

 

foto s prezidentkou

foto s prezidentkou

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.