Dňa 15. júla 2022 slávnostnou promóciou, odovzdaním diplomov s udelením titulu „ inžinier – junior“ a umeleckým prejavom účastníkov DEU 2022 v podobe spoločenských tancov pod vedením Dominiky Roškovej a Alexandry Bielikovej, v zastúpení štandardný tanec Waltz a Latinsko – americký tanec Cha-cha, úspešne skončil 10. ročník DEU v programe Marketing ako ho nepoznáte.

Aj v tomto roku sa do prednášok pútavou a interaktívnou formou zapojili vysokoškolskí učitelia EU v Bratislave - Jana Blštáková a Mária Kmety Barteková z Fakulty podnikového manažmentu a  Jozef Orgonáš, Martin Kuchta a Katarína Ožvoldová z Obchodnej fakulty. Prednáškou zameranou na tému „Ako byť nielen úspešný, ale hlavne spokojný“ sa prítomným deťom vo veku 9 – 15 rokov úžasným spôsobom prihovorila Adela Vinczeová Banášová. Svojimi skúsenosťami a príbehmi zo života si získala dôveru a srdcia všetkých prítomných detí.

Mimoriadnym zážitkom pre deti sa stala i prehliadka budovy NR SR aj so vstupom do priestorov predsedu NR SR a do rokovacej sály spojená s odborným výkladom pani Lujzy Kittlerovej. V kinosále NR SR sa uskutočnila  Interaktívna prednáška o legislatívnom procese s následnou besedou s Monikou Kozlovskou a Mariánom Viskupičom, poslancami NR SR. Z množstva položených otázok na obidvoch poslancov NR SR  sa deti najviac zaujímali o dane, rozpočet, financie, životné prostredie...

Všetky zorganizované workshopy v spoločnostiach 365.bank; J&T REAL ESTATE; SND;

PEDAL CONSULTING; McDonald's; ZLAVOMAT.SK; BUBO; DEDOLES; LIDL; poisťovňa NN a Hyundai Motor Slovakia výrazným spôsobom obohatili a rozšírili obzor vedomostí tohtoročným absolventom programu Marketing ako ho nepoznáte, čo dokumentujú prichádzajúce reakcie od rodičov.    

Všetkým absolventom programu Marketing ako ho nepoznáte prajeme, aby nadobudnuté vedomosti na DEU vedeli uplatniť v osobnom živote, aby si užili zbytok letných prázdnin, v škole dosahovali výborné študijné výsledky a už teraz sa tešíme na nasledujúci 11. ročník DEU 2023.

 

Fotogaléria