Univerzita tretieho veku Ekonomickej univerzity v Bratislave napísala ďalšiu kapitolu svojho nekonečného príbehu. V pondelok 20. júna 2022 a v piatok 24. júna 2022 sa v aule univerzity uskutočnili promócie absolventov Univerzity tretieho veku Ekonomickej univerzity v Bratislave. Vyše sto starších študentov si prevzalo osvedčenie u ukončení štúdia. Počas dvoch dní sa v aule vystriedali absolventi Univerzity tretieho veku v študijných programoch v Bratislave, v Chorvátskom Grobe, v Topoľčanoch a vo Vajnoroch.

Okrem akademických funkcionárov Ekonomickej univerzity v Bratislave a garantov študijných programov na slávnostnom akte boli prítomní hostia, starostovia obce Chorvátsky Grob, MČ Bratislava Vajnory a primátorka mesta Topoľčany.

Po prevzatí osvedčení si všetci prítomní vypočuli príhovory akademických funkcionárov i hostí.

Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave, prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD., vo svojom príhovore okrem iného povedal: „Študovali ste zodpovedne, s obrovským elánom a záujmom, čo je typické pre starších študentov. Zaradili ste sa tak do skupiny ľudí, ktorí sa rozhodli naplniť jeseň svojho života činorodou a zmysluplnou činnosťou, akou vzdelávanie nesporne je. Som presvedčený, že dnešný deň nie je definitívnou rozlúčkou s našou univerzitou a verím, že sa k nám vrátite a vyberiete si ďalší zaujímavý študijný program.

Prítomní hostia sa v svojich gratulačných vystúpeniach zhodli na myšlienke a spoločne absolventom povedali: „Ste pozitívnym príkladom v dnešnom svete. Roky života Vás naučili, že skutočne chápete hodnotu vzdelania. Hodnotu vedomostí a potreby toho, že je nevyhnutné sa vzdelávať po celý život. Sme na Vás hrdí.“

Absolventov Univerzity tretieho veku prišli v tento deň podporiť najbližší. Nechýbali kytice, spoločné fotografie, spokojné úsmevy a slzy dojatia.

Pán Jozef, absolvent Univerzity tretieho veku, povedal: „Dnes som pochopil, že sny sa dajú plniť v každom veku. Dnešné promócie boli pre mňa intenzívnejším emocionálnym zážitkom ako tie, ktoré som mal pred viac ako 50-timi rokmi. Nie je to iba vekom, ale aj profesionálnou organizáciou štúdia a promócií na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Teším sa na nový akademický rok a nové študijné programy.“

Príbeh Univerzity tretieho veku Ekonomickej univerzity v Bratislave, nekončí, ale pokračuje ďalej.

 

Fotogaléria

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.