Firma Profesia zostavila rebríček verejných vysokých škôl a fakúlt už po 15-krát. Pracovný portál aj tento rok pripravil hodnotenie univerzít, fakúlt a študijných odborov podľa záujmu zamestnávateľov o absolventov. Prieskum sa orientuje na to, koľko zamestnávateľov si na portáli Profesia.sk prehliadalo v roku 2021 životopisy absolventov. Je teda zameraný iba na možnosť uplatnenia absolventov na trhu práce a nehodnotí kvalitu jednotlivých vysokých škôl.

 

Ekonomická univerzita v Bratislave na druhom mieste

EUBA si oproti rokom 2015 – 2020, keď sa umiestnila na prvom mieste, pohoršila o jedno miesto, keď klesla za Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave. Napriek tomu, životopisy našich absolventov získali skóre 3,6 (minulý rok 3,4).

EUBA v rebríčku univerzít podľa záujmu o absolventov na druhom mieste

 

Päť fakúlt EU v Bratislave v TOP 15

V rebríčku fakúlt sa v atraktívnosti absolventov umiestnili aj fakulty EU v Bratislave. V prvej pätnástke sa spomedzi fakúlt univerzity umiestnili na 7. mieste Fakulta hospodárskej informatiky, 8. miesto obsadila Obchodná fakulta, Národohospodárska fakulta obsadila 9. miesto, 10. miesto Fakulta medzinárodných vzťahov, 12. miesto obsadila v rebríčku Fakulta podnikového manažmentu.

EUBA v rebríčku univerzít podľa záujmu o absolventov na druhom mieste

 

Ekonomika/ekonómia je stále v kurze

Absolventi programov v študijnom odbore Ekonomika sú podľa prieskumu stále veľmi žiadaní. Kandidátov s touto špecializáciou si prezrú približne 3 zamestnávatelia. Skóre medziročne narástlo pri všetkých odboroch, čo môže poukazovať na to, že zamestnávatelia majú väčší záujem nájsť si zamestnancov aj z radov absolventov.

EUBA v rebríčku univerzít podľa záujmu o absolventov na druhom mieste

 

Zdroj: https://firma.profesia.sk/o-akych-absolventov-maju-najvacsi-zaujem-zamestnavatelia/

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.