Katedra podnikovohospodárska Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave zorganizovala pod záštitou dekana fakulty, prof. Markoviča, dňa 26. 5. 2022 v online prostredí konferenciu „Perspektívy rozvoja udržateľného podnikania 2022”, ktorá sa niesla v intenciách udržateľnosti v medzinárodnom podnikaní. Online forma konferencie tak umožnila privítať excelentných spíkrov a účastníkov z rôznych regiónov sveta.

Konferencia prebiehala v troch sekciách:

 

I. SEKCIA: UDRŽATEĽNÉ MEDZINÁRODNÉ PODNIKANIE VO VYBRANÝCH KRAJINÁCH

Vystúpenia tandemov spíkrov z vybraných krajín vykazovali identickú štruktúru – veľvyslanci prezentovali základne podmienky udržateľného podnikania v krajine ich misie a podnikatelia koncentrovali svoju pozornosť na reálie podnikania priamo v ich firme podnikajúcej v tej istej krajine: Fínsku, USA a Bulharsku. V tejto sekcii vystúpili:

 • J. E. Slavomíra Mašurová, mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Slovenskej republiky vo Fínskej republike a Estónskej republike, v zastúpení pani Evelíny Mäsiarovej, zástupkyne vedúcej misie/konzulky & podnikový manažér pán Topi Paananen, CEO, Peikko Group Corporation
 • J. E. Radovan Javorčík, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v Spojených štátoch amerických & pán Ladislav Jelen, manažér pre CSR a komunity z COCA-COLA Company
 • J. E. Manuel Korček, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v Bulharskej republike a podniková manažérka pani Polina Nikolova, spoluzakladateľka a CEO, ADAMANTY, spol.

 

II. SEKCIA: UDRŽATEĽNÉ MEDZINÁRODNÉ PODNIKANIE A AKADÉMIA

Renomovaní reprezentanti univerzít zamerali svoje vystúpenia na rôzne výzvy udržateľného podnikania vo svojich krajinách. Nebolo možné nedotknúť sa súčasných problémov a rizikových procesov, ktoré markantne limitujú a modifikujú úsilie o inštitucionalizáciu a fungovanie stratégie udržateľnosti v rôznych sektoroch podnikania. V tejto sekcii vystúpili:

 • Doc. Dr. Michael Z. Musov, prorektor & Dr. Ivan Bozhikin z University of National and World Economy Sofia, Bulharsko: Kľúčové agrolesnícke systémy v miernom podnebí a štandardizácia: Dôkazy z prípadu Bulharska
 • Prof. Julie A. Elston, PhD. MBA z Oregon State University, USA, koordinujúca projekty s WU Viena: Ako vyzerá udržateľný rast v technologickom sektore?
 • Doc. Oleksandr Litvinov, DrSc., prorektor & doc. Raisa Grinchenko z Odessa National Economic University, Ukrajina: Manažment zmien v podnikoch: základné prvky pre ukrajinské podniky
 • Prof. Jiří Hnilica, PhD. dekan FPH & Dr. Dušan Kučera z Vysoké školy ekonomické v Praze, Česká republika: Výzvy udržateľnosti v čase krízy

 

III. SEKCIA: UDRŽATEĽNÉ MEDZINÁRODNÉ PODNIKANIE Z POHĽADU SLOVENSKÝCH FIRIEM

Veľmi zaujímavá bola i virtuálna exkurzia do medzinárodných korporácií so slovenskými pobočkami a regionálnymi kompetenciami. Prezentujúcimi boli:

 • Prezident, CEO Seok Bong Kim a Viceprezident pre ľudské zdroje Dušan Dvořák, Kia Slovakia s.r.o: Trvalo udržateľná transformácia v automobilovom priemysle​
 • Podpredsedníčka predstavenstva Magdaléna Dobišová, Skanska SK a.s.: Zručnosti na rozdiel od meny sú odolné voči inflácii
 • Riaditeľ pre ľudské zdroje a organizačný manažment Miroslav Šarišský, Slovenské elektrárne, a.s.: Energia ako kľúčový faktor udržateľného podnikania​
 • CFO Róbert Verbich, PwC CEE Region: Strategický manažment a transponácia v medzinárodnom podnikateľskom prostredí

Aktuálne, edukatívne a motivujúce témy v evokujúcej kombinácii s atraktívnymi, erudovanými a inšpiratívnymi spíkrami boli zárukou kvality a tím aj aktívnej početnej účasti práve pre zvolenú online formu.

Organizátori konferencie vyjadrujú uznanie a poďakovanie všetkým spíkrom za ich kreatívnu ochotu, inšpiratívnu komunikáciu, priateľskú angažovanosť a excelentnú spoluprácu  so vzájomne prospešnými udržateľnými vzťahmi do budúcnosti.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.