V utorok 22. 11. 2022 sa uskutočnilo stretnutie členov a priateľov Alumni klubu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Na stretnutí vystúpil s prednáškou Ing. Marek Ličák, PhD., riaditeľ odboru finančnej stability Národnej banky Slovenska na tému „Aktuálne trendy vo finančnom sektore“.

Prednáška bola veľmi zaujímavá a bola zameraná na súčasný stav a možný budúci vývoj na Slovensku v bankovníctve, v poisťovníctve, v podnikovom sektore, na realitnom trhu a v domácnostiach. Menovaný sa venoval aj aktuálnym otázkam inflácie a cien energií.

Po vystúpení Ing. Ličáka, PhD. nasledovala diskusia, do ktorej sa zapojili aj prítomní študenti.

Celá akcia bola v príjemnej a srdečnej atmosfére a prítomní sa zhodli, že už sa tešia na najbližšie stretnutie členov Alumni klubu Ekonomickej univerzity v Bratislave v roku 2023.

 

Stretnutie členov Alumni klubu

Stretnutie členov Alumni klubu

Stretnutie členov Alumni klubu

Stretnutie členov Alumni klubu