V utorok 3. decembra 2019 sa na EU v Bratislave uskutočnilo Valné zhromaždenie Alumni klubu EU v Bratislave. Hlavnou náplňou boli zmeny v orgánoch Výkonného výboru, správa o činnosti od ostatného valného zhromaždenia, schválenie rozpočtu a prerokovanie plánu činnosti Alumni klubu na rok 2020.

Súčasťou stretnutia bola prednáška Ing. Mareka Ličáka, riaditeľa odboru dohľadu na makroúrovni NBS tému „Trendy v bankovom sektore“.

Následne valné zhromaždenie pokračovalo neformálnou časťou, kde mali možnosť členovia Alumni klubu sa porozprávať a zaspomínať na časy svojho štúdia, resp. pôsobenia na EU v Bratislave.

Viac informácii o Alumni klube a členstve v klube nájdete na stránke alumni.euba.sk.

 

Fotogaléria

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.