Európska komisia udelila 5. mája 2022 Ekonomickej univerzite v Bratislave ako tretej univerzite na Slovensku, prestížne ocenenie „HR Excellence in Research“. Toto ocenenie garantuje, že EU v Bratislave sa kontinuálne snaží napĺňať európske štandardy v oblasti starostlivosti o svojich zamestnancov, podpory ich profesionálneho rozvoja a transparentnosti ich výberového procesu v súlade so štandardmi Európskej charty výskumných pracovníkov a Kódexu správania pre nábor výskumných pracovníkov.

EU v Bratislave naplnila ďalší dôležitý míľnik pri napĺňaní svojej misie a vízie. „EU v Bratislave dokazuje, že spolu s nedávno získanou medzinárodnou akreditáciou AACSB, prešla v posledných rokoch výraznou transformáciou smerom k svetovým štandardom kvality“, uviedol rektor EU v Bratislave Ferdinand Daňo.

EU v Bratislave prijala Európsku chartu výskumných pracovníkov a Kódex správania pre nábor výskumných pracovníkov 1. februára 2021, čím sa zaviazala implementovať princípy Charty a Kódexu prostredníctvom Stratégie ľudských zdrojov pre výskumníkov (HRS4R). Pri príprave participovali všetky zložky univerzity pod vedením prorektorky pre vedu, výskum a doktorandské štúdium Pauly Puškárovej. Podľa metodiky Európskej komisie boli vypracované tzv. Gap Analýza – t.j. analýza silných a slabých stránok v oblasti manažovania ľudských zdrojov a Akčný plán na 2 roky, ktorý sa univerzita  zaväzuje splniť.

Viac informácií o ceste EU v Bratislave k HR Award nájdete na stránke https://euba.sk/hrs4r.

 

EU v Bratislave získala prestížne ocenenie „HR Excellence in Research“