Akademický senát Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej AS EUBA) podľa čl.16 ods. 1 a 2 Štatútu EUBA na svojom zasadnutí dňa 20.4.2022 vyhlásil voľby kandidáta na funkciu rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave na funkčné obdobie od 1.2.2023 do 31.1.2027. Zároveň vyhlasuje termín konania volieb kandidáta na rektora na 13.10.2022.

AS EUBA informuje, že dňa 27.4.2022 sa bude konať zasadnutie AS EUBA, na ktorom bude schválená volebná komisia na voľbu kandidáta na rektora a to na základe návrhov akademických senátov jednotlivých fakúlt a študentského parlamentu.

Následne volebná komisia zverejní vyhlášku o pravidlách, termínoch prípravy a priebehu volieb.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.