Prvý aprílový týždeň sa v Aténach, po viac ako dvoch rokoch, uskutočnil Medzinárodný seminár Svetovej asociácie Univerzít tretieho veku – AIUTA, ktorému predchádzalo zasadnutie výboru tejto organizácie. Na oboch dôležitých podujatiach našu univerzitu zastupovali doc. Ing. Mgr. Zuzana Juhászová, PhD., prorektorka pre vzdelávanie a PaedDr. Janka Chládecká, PhD., MBA, manažérka Univerzity tretieho veku.

Na seminári sa okrem Slovenska zúčastnili zástupcovia univerzít z Francúzska, Belgicka, Grécka, Španielska, Libanonu, Poľska, Ukrajiny, Kazachstanu, Kolumbie, Kostariky, Kanady, Nigérie, Portugalska a Talianska. Online sa k semináru pripojila Čína, Veľká Británia a Austrália.

Prorektorka Zuzana Juhászová sa na osobitnom prijatí stretla s prezidentom AIUTA, prof. Francois Vellas a s rektorom hosťujúcej univerzity New York College v Aténach, prof. Elias Foutsis. V programe seminára prorektorka všetkých prítomných pozdravila v mene rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave, predstavila univerzitu a zdôraznila význam a podporu Univerzite tretieho veku, ktorej počet starších študentov sa zvyšuje. Okrem iného povedala: „Univerzita tretieho veku sa stala súčasťou našej práce, súčasťou našej univerzitnej kultúry. V učebniach našej univerzity je motivujúce stretávať študentov rôznych generácií.“

Prezentácia manažérky Univerzity tretieho veku bola zameraná na tri základné kroky návratu študentov UTV do normálneho života, do pravidelného štúdia po takmer dvojročnej izolácii. Pre starších študentov je kľúčová rovnováha psychickej a fyzickej kondície. Prezentáciu našej Univerzity tretieho veku doplnili fotografie študentov UTV z výučby študijných programov, mimo výučbových aktivít a spolupráce s MČ Bratislava- Petržalka.

Po vystúpení zástupcov Ekonomickej univerzity v Bratislave sa prezident AIUTA, prof. Francois Vellas, obom poďakoval a povedal: „Pre AIUTU je dôležité, že rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorého považujem za priateľa, do Atén delegoval zástupcu vedenia univerzity. Bolo mi cťou sa zoznámiť s prorektorkou Ekonomickej univerzity v Bratislave. Vážime si vašu prácu, vnímame kvalitatívny i kvantitatívny rozmer vašej Univerzity tretieho veku Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorá sa stala neoddeliteľnou a dôležitou súčasťou AIUTA.“

 

1Ekonomická univerzita v Bratislave na zasadnutí AIUTA v Aténach

Ekonomická univerzita v Bratislave na zasadnutí AIUTA v Aténach

1Ekonomická univerzita v Bratislave na zasadnutí AIUTA v Aténach

1Ekonomická univerzita v Bratislave na zasadnutí AIUTA v Aténach

1Ekonomická univerzita v Bratislave na zasadnutí AIUTA v Aténach

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.