Akademický senát Ekonomickej univerzity v Bratislave a vedenie Ekonomickej univerzity v Bratislave sa pripájajú k Výzve Rady vysokých škôl SR zo dňa 9. 2. 2022 k pripravovanej novele vysokoškolského zákona v znení predloženom do Národnej Rady SR v januári 2022 a vyslovujú s touto novelou zásadný nesúhlas. Spoločne podporujú prerušenie výučby ako formu tvrdého protestu a to dňa 21. 2. 2022 a následne v dňoch rokovania NR SR o novele zákona o vysokých školách a podľa vývoja situácie zvážia pokračovanie protestu.

Akademický senát Ekonomickej univerzity v Bratislave odporúča rektorovi Ekonomickej univerzity v Bratislave prerušiť výučbu dňa 21. 2. 2022 v čase od 11,00 do 13,30 hod. a dáva pokyn predsedovi Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave zvolať mimoriadnu akademickú obec Ekonomickej univerzity v Bratislave na 21. 2. 2022 o 11,30 hod. online formou. Na zasadnutí mimoriadnej akademickej obce sa vytvorí priestor na diskusiu so študentami o budúcom smerovaní univerzitného vzdelávania všeobecne, a o navrhovanej novele vysokoškolského zákona konkrétne.

Informácie o mimoriadnej akademickej obci a spôsobe pripojenia budú zverejnené na webovom sídle Ekonomickej univerzity v Bratislave v priebehu piatka (18. 2. 2022).

 

Na základe odporúčania Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave prerušuje výučbu dňa 21. 2. 2022 (t. j. v pondelok) od 11.00 do 13.30 hod.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.