Súčasná pandemická situácia vytvára tlak na systém udržateľného správania v každej oblasti a v každej krajine. Práve z tohto dôvodu sa na Fakulte podnikového manažmentu v rámci edukačno-diseminačných prednášok počas týždňa od 2.12.2021 do 7.12.2021 venovali téme „Spoločensko-ekonomický systém podpory udržateľného podnikania“.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.