Akademický senát Ekonomickej univerzity v Bratislave spolu s jej vedením, akademickými senátmi fakúlt univerzity a vedeniami jednotlivých fakúlt Ekonomickej univerzity v Bratislave podporujú vyhlásenia Slovenskej rektorskej konferencie, Rady vysokých škôl, Študentskej rady vysokých škôl, ako aj Klubu dekanov, ktoré v plnom rozsahu odmietajú súčasné znenie pripravovanej novely vysokoškolského zákona.

S cieľom podporiť „Zodpovedný protest za slobodné univerzity“ a umožniť študentom a zamestnancom prejaviť svoj slobodný názor, rektor EUBA vyhlasuje 16.11.2021 od 12:00 hod. pre študentov univerzity rektorské voľno. Pre zamestnancov, ktorí sa chcú protestu v Bratislave zúčastniť, udeľuje na nevyhnutný čas, pracovné voľno s náhradou mzdy.

Hlavným organizátorom protestu je Univerzita Komenského v Bratislave, protest bol iniciovaný spoločne so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave a s vysokoškolskými reprezentáciami - Radou vysokých škôl a Študentskou radou vysokých škôl. Slovenská rektorská konferencia podporuje tento protest a už dávnejšie vyjadrila nesúhlas s predloženou novelou zákona a žiadala jej stiahnutie z medzirezortného pripomienkového konania.

Pozn: Pri proteste treba zachovať všetky bezpečnostné opatrenia ako sú odstupy, dezinfekcia a prekrytie horných dýchacích ciest (dôrazne sa  odporúča respirátor).

 

Viac informácií o proteste: https://www.facebook.com/events/429818758766199

 

Zároveň je možné podporiť aj petíciu za zachovanie akademickej samosprávy na vysokých školách na: https://www.peticie.com/peticia_za_zachovanie_akademickej_samospravy_na_vysokych_kolach

 

protest2021

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.