Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Ferdinand Daňo odovzdal dňa 27. októbra 2021 dekréty o udelení vedecko-pedagogického titulu docent Ing. Karolovi Morvayovi, PhD., z Národohospodárskej fakulty, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania národné hospodárstvo a Ing. Romanovi Lackovi, PhD., z Obchodnej Fakulty, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania obchod a marketing.

Novovymenovaným docentom srdečne blahoželáme a prajeme veľa pracovných úspechov.

 

EU v Bratislave má nových docentov

EU v Bratislave má nových docentov

EU v Bratislave má nových docentov

EU v Bratislave má nových docentov

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.