Dňa 26. októbra 2021 sa uskutočnilo zasadnutie rozšíreného prezídia SRK za účasti členov kontaktnej skupiny pre novelizáciu vysokoškolskej legislatívy.

Rektori jednomyseľne konštatujú, že predložený návrh úprav vysokoškolskej legislatívy nezodpovedá obsahu ani výsledkom rokovaní kontaktnej skupiny.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR využilo kontaktnú skupinu ako zásterku na presadzovanie svojich politických zámerov. S takýmto prístupom sa zástupcovia rektorov nevedia stotožniť a ďalej sa stretnutí kontaktnej skupiny nebudú zúčastňovať.

Prítomní zástupcovia rektorov konštatujú, že vedenie ministerstva vedome podsúva verejnosti nepravdivé informácie, a preto stratilo ich dôveru. Z tohto dôvodu  spolu s ostatnými reprezentáciami vysokých škôl oslovia priamo predsedu vlády SR.

Prezídium Slovenskej rektorskej konferencie zvoláva na štvrtok 28. 10. 2021 o 09.00 hod. na Univerzite Komenského v Bratislave tlačovú konferenciu, na ktorú pozýva aj ostatné reprezentácie vysokých škôl. Na tejto tlačovej konferencii podrobne zdôvodnia svoje postoje a oznámia ďalšie svoje kroky.

Rozšírené prezídium Slovenskej rektorskej konferencie

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.