Prejsť na obsah

Načítavame pre Vás stránku...

V Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave si 7. októbra 2021 prevzalo 13 absolventov doktorandského štúdia fakúlt Ekonomickej univerzity v Bratislave za prítomnosti rektora EU v Bratislave Ferdinanda Daňa, prorektorky pre vedu a doktorandské štúdium EU v Bratislave Pauly Puškárovej a dekanov fakúlt EU v Bratislave diplomy o udelení titulu philosophiae doctor.

Medzi promovanými boli 2 absolventi doktorandského štúdia z Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave, 2 absolventi z Obchodnej fakulty EU v Bratislave, 5 absolventi z Fakulty hospodárskej informatiky, 2 absolventi z Fakulty podnikového manažmentu, 1 absolventka z Fakulty medzinárodných vzťahov a 1 absolvent z Podnikovohospodárskej fakulty EU v Bratislave so sídlom v Košiciach.

Všetkým absolventom doktorandského štúdia srdečne blahoželáme a tešíme sa na kontinuálnu nadväzujúcu alumni spoluprácu.

 

Fotogaléria

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.

Ekonomická univerzita v Bratislave je členom týchto medzinárodných inštitúcií

Preberanie textov, fotografií a iných materiálov je dovolené výhradne len s povolením Ekonomickej univerzity v Bratislave a s uvedením zdroja.

© 1940 - 2021 Ekonomická univerzita v Bratislave