16. júla 2021 sa slávnostnou promóciou a odovzdaním diplomov s udelením titulu „inžinier – junior“ za prítomnosti Zuzany Juhászovej, prorektorky pre vzdelávanie EU v Bratislave úspešne ukončil 9. ročník Detskej ekonomickej univerzity EU v Bratislave v programe Inovácie hýbu svetom.

Úžasným vyvrcholením tohtoročnej DEU bola prehliadka interiéru Prezidentského paláca a prijatie účastníkov DEU pani prezidentkou Slovenskej republiky Zuzanou Čaputovou, ktorá sa živo zaujímala, čo našich študentov z pripravovaného programu najviac oslovilo, aké nadobudnuté vedomosti si odnášajú do ďalšieho života, pričom niektorým študentom udelila i svoje „hodnotenie“ - podpis do pripravených indexov.

V priebehu 2 – týždňového programu mali možnosť prežiť účastníci DEU takéto príjemné chvíle i v prítomnosti ministra obrany Slovenskej republiky Jaroslava Naďa, ktorý sa k ním prihovoril v rámci náučno-zážitkového programu zorganizovaného Ministerstvom obrany SR v spolupráci s Ozbrojenými silami na vojenskom letisku v Kuchyni.

Obdiv a poďakovanie si zaslúžia všetci zástupcovia spoločností: Google Slovensko, ESET, Microsoft Slovakia, importér značiek Peugeot, Citroën, DS, Opel v spolupráci so spoločnosťou Stellantis Slovakia, LIDL, Fulfillment by FHB, Huawei, SAV v spolupráci s O2 Športovou akadémiou Mateja Tótha, ako zaujímavo, inšpirujúco s preferovaním interaktívneho zapojenia sa do pripravených prednášok a workshopov dokázali účastníkom DEU rozšíriť vedomosti i z oblasti inovácií.

Už teraz sa spoločne tešíme na jubilejný 10. ročník Detskej ekonomickej univerzity 2022.

 

Fotogaléria