Ekonomická univerzita v Bratislave v spolupráci s MČ Bratislava-Petržalka 16. júla 2021 dopísala ďalšiu kapitolu letného príbehu pre seniorov, ktorý väčšina seniorov pozná pod názvom PLUS - Petržalská letná univerzita seniorov.

V prvých dvoch júlových týždňoch absolvovali seniori prednášky s uznávaným politológom a dekanom Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave Radoslavom Štefančíkom, s renomovanou etnologičkou Katarínou Nádaskou, s profesionálkou na tréning pamäti Petrou Hirtlovou a posledná prednáška patrila generácii seniorov známej kultúrnej a umeleckej osobnosti Maji Velšicovej.

S pribúdajúcimi ročníkmi pribúda aj počet účastníkov a doteraz sa zúčastnilo viac ako 400 seniorov. Seniori ešte nedávno zažívali nepríjemné obmedzenia kvôli pandémii COVID-19, preto mali radosť nielen z prednášok, ale aj zo stretnutia so svojimi rovesníkmi. Organizátori podujatia zabezpečili všetky hygienické podmienky a dodržanie všetkých opatrení.

Petržalskú letnú univerzitu seniorov spoločne ukončili dve dámy. V zastúpení rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave prorektorka pre vzdelávanie Zuzana Juhászová a v zastúpení starostu MČ Bratislava-Petržalka vicestarostka Jana Hrehorová. Potom si všetci účastníci prevzali osvedčenia o absolvovaní 3. ročníka PLUS.

Na otázku, či bude 4. ročník PLUS v roku 2022 obe dámy zhodne odpovedali: „Naše podpísané Memorandum je o spoločnej práci, o tom, že dobré podujatia treba uchovať, neustále zvyšovať ich úroveň a v nich pokračovať. Už dnes sa seniori môžu tešiť na 4. ročník Petržalskej letnej univerzity seniorov v roku 2022. Ešte predtým všetkých nielen petržalských seniorov čaká množstvo spoločných podujatí v rámci októbrového Seniorfestu.“

Spokojnosť účastníkov vyjadrila pani Božena Semešová: „Za seba a svoje kamarátky musím vysloviť veľkú spokojnosť. Ďakujem za nové zaujímavé informácie, úsmevné zážitky a že sme opäť mohli byť spolu. Už dnes sa teším nielen na 4. ročník PLUS, ale aj na nový akademický rok na Univerzite tretieho veku Ekonomickej univerzity v Bratislave. Pokračujte vo všetkom čo pre nás spoločne robíte.“

 

Fotogaléria

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.