Už 5 rokov realizuje Ekonomická univerzita v Bratislave unikátny predmet KORPORÁTNY CONTROLLING. ....a čím je tento predmet taký špecifický, originálny, a hlavne udržateľný? Realizujú ho spoločne dvaja zodpovední excelentní lídri v udržateľnosti: ESET s.r.o., víťaz Via Bona 2019 v kategórii „Zodpovedná veľká firma“ a v pozícii lídra BLF a gestorská Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave, v pozícii lídra etického manažmentu univerzít v SR.

V letnom semestri mali možnosť študenti 2. ročníka 2. stupňa štúdia absolvovať tento výberový predmet realizovaný priamo z centrály ESET-u. Cieľom predmetu je zoznámiť študentov s aktuálnym, na prax orientovaným systémom korporátneho controllingu, v špecifických podmienkach praxe multinacionálnej slovenskej korporácie (so zastúpením vo viac ako 200 krajinách sveta), venovať pozornosť pozícii korporátneho controllingu ako efektívneho nástroja internacionálneho korporátneho a primárne udržatelného manažmentu.

 

Prednášky boli zamerané na atraktívne aktuálne témy:

 • Nástroje, metódy a funkcie korporátneho controllingu v ESET-e ako originálneho systému ekonomiky a manažmentu multinacionálnej slovenskej korporácie.
 • Systém organizácie korporátneho controllingu v rámci medzinárodnej korporátnej štruktúry.
 • Manažérske výkazníctvo.
 • Zdroje dát pre korporátny controlling a reporting v korporátnom systéme riadenia.
 • Plánovací a rozpočtovací proces korporácie.
 • Finančný controlling. Controlling pohľadávok a financovanie skupiny ESET
 • Transferové oceňovanie a daňová politika v skupine ESET.
 • Individuálna účtovná závierka podľa SAS ako súčasť korporátneho controllingového systému. Konsolidovaná účtovná závierka podľa IFRS ako súčasť korporátneho controllingového systému.
 • Corporate Social Responsibility – udržateľný controlling a integrovaný reporting.
 • Študent ako controller – záverečný projektový návrh segmentu korporátneho controllingu.

 

Študenti veľmi pozitívne prijali online formou realizované prednášky, mali možnosť diskutovať priamo s expertami z praxe zo spoločnosti ESET, ocenili empatický a profesionálny prístup prednášajúcich, ktorými boli:

 • Martin Balušik, Chief Financial Officer
 • Jana Michaláková, Head of finance department
 • Zuzana Meszarosová, Head of Global controlling department
 • Milan Masaryk, poradca
 • Peter Oravec, Head of Global accounting department
 • Lucia Talapková, Head of Local accounting department
 • Martin Kavecký, senior finance reporting analyst
 • Lucia Daubnerová, CSR specialist

 

Všetkým zainteresovaným manažérom a spíkrom zo spoločnosti ESET patrí poďakovanie za ich erudované prednášky, inšpiratívnu angažovanosť v prospech študentov, priateľskú empatickú komunikáciu, a celkovo za veľmi atraktívny originálny motivačný metodický udržateľný vklad pre výchovu a vzdelávanie mladých odborníkov v oblasti korporátneho controllingu, ale tiež za formovanie spoločenského povedomia v prospech etického správania u mladých perspektívnych manažérov a ekonómov do budúcnosti, primárne v oblasti korporátneho udržateľného manažmentu. 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.