Každoročne sú študenti prvého, druhého a tretieho stupňa vysokoškolského štúdia oceňovaní cenou Študentská osobnosť Slovenska akad. roka 2019/2020, ktorú udeľuje Junior Chamber International – Slovakia, členská organizácia Junior Chamber International. Nad projektom prevzala záštitu prezidentka SR - J.E. Zuzana Čaputová. Garantami projektu sú Slovenská rektorská konferencia a Slovenská akadémia vied.

Za kategóriu Ekonómia cenu získal Ing. Boris Fišera, študent doktorandského štúdia Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Srdečne gratulujeme!

 

studentska osobnost slovenska 1

studentska osobnost slovenska 2

 

Výsledky Študentskej osobnosti Slovenska akad. roka 2019/2020

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.