Firma Profesia zostavila rebríček verejných vysokých škôl a fakúlt už po 14. raz. Každoročná analýza mapuje úspech absolventov na trhu práce počas predošlého roka.

Umiestnenie závisí od toho, koľko zamestnávateľov si prehliada životopisy absolventov, ktoré boli uverejnené na pracovnom portáli Profesia.sk. Skóre predstavuje priemerný počet firiem, ktoré si otvorili CV absolventa. Rebríček tak nehodnotí úroveň vyučovania, ale zameriava sa na uplatnenie jednotlivých absolventov na trhu práce.

 

Rok 2020 poznačený pandémiou COVID-19

Absolventi vysokých škôl, ktorí vlani ukončili štúdium, prichádzali na trh v náročnej situácii. Pandémia znížila počet pracovných príležitostí. Ďalšou nepriaznivou zmenou, s ktorou sa museli vysporiadať minuloroční absolventi, bola nižšia ochota zamestnávania ľudí bez praxe.

 

Na prvom mieste opäť Ekonomická univerzita v Bratislave

Už po šiestykrát v rade (za roky 2015 až 2020) je o absolventov Ekonomickej univerzity v Bratislave najväčší záujem. Za EU v Bratislave skončili Slovenská technická univerzita a Žilinská univerzita. Dôvodom úspechu univerzity môže byť najmä to, že ekonómovia, účtovníci, či mzdoví pracovníci sú dnes potrební v každej firme bez ohľadu na druh podnikania. Vysoký záujem o absolventov je aj výsledkom kvalitnej prípravy študentov na kariéru.

EU v Bratislave opäť prvá v rebríčku univerzít podľa záujmu o absolventov

 

Päť fakúlt EU v Bratislave v TOP 20

V rebríčku fakúlt sa v atraktívnosti absolventov umiestnili aj fakulty EU v Bratislave. V prvej dvadsiatke sa spomedzi fakúlt univerzity umiestnili na 2. mieste Fakulta hospodárskej informatiky, 9. miesto obsadila Fakulta medzinárodných vzťahov, 10. miesto obsadila v rebríčku Fakulta podnikového manažmentu. Národohospodárska fakulta obsadila 11. miesto. Na 17. mieste za rok 2020 skončila Obchodná fakulta.

EU v Bratislave opäť prvá v rebríčku univerzít podľa záujmu o absolventov

 

Zdroj: https://firma.profesia.sk/rebricek-univerzit-podla-zaujmu-firiem-o-absolventov-vlanajsok-priniesol-narocne-podmienky-aj-zaujimave-zmeny-v-rebricku-fakult/

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.