Už tretíkrát sa dobrovoľníci z Ekonomickej univerzity v Bratislave (EUBA) zúčastnili na najväčšom podujatí firemného dobrovoľníctva na Slovensku Naše mesto 2021 (NM´21) so sloganom „Urobme z našich miest lepšie miesta pre život!“ Tento rok sa všetky procesy na NM´21 realizovali intenzívne v intenciách udržateľnosti – nielen v čase pandémie zveľaďovať, skrášľovať, skrátka dlhodobo úspešne udržiavať náš environment, ale aj udržateľne sa správať k ochranným prostriedkom a odevom.

Každoročne táto akcia firemného dobrovoľníctva poskytuje možnosť výberu spomedzi množstva aktivít, ktoré organizujú mimovládne organizácie, školy, škôlky, miestne inštitúcie, či iná verejnosť. Organizátori získavajú na nákup nevyhnutného materiálu a náradia pre dobrovoľníkov grant od Nadácie Pontis.

15. ročník NM´21, realizovaný 11. júna 2021, pomáhali dobrovoľníci z EUBA pri revitalizácii areálu Domka - združenie saleziánskej mládeže, stredisko Bratislava na Mamateyovej ulici v Petržalke. Odstraňovali burinu a odpadky z ihrísk a čistili a maľovali časti obvodového plota.

Domka – združenie saleziánskej mládeže je občianske združenie, ktoré na celom Slovensku združuje vyše 8 400 členov. Venuje sa deťom a mladým – jeho cieľovou skupinou sú ľudia od 6 do 30 rokov. Pokrýva aktivity združenia – od stretnutí, krúžkov, táborov, futbalových turnajov, duchovných obnov a duchovných cvičení, projektu DofE a Orientačné dni, až po upratovacie brigády a iné nepravidelné podujatia. Pre tieto rozsiahle a širokospektrálne zamerané aktivity, ktoré veľmi priateľským spôsobom zážitkovými metódami kreujú pozitívne etické hodnoty u detí, mládeže a mladých ľudí, sa doborovoľníci z EUBA v počte 31 osôb veľmi cieľavedome rozhodli svojím dobrovoľníckym úsilím, energiou a prácou podporiť jednoznačne Domku. Zvážili pritom všetky pozitívne dôvody, prečo sa oplatí aktívne zapojiť do Nášho mesta:

  1. možnosť zúčastniť na netradičnom a zábavnom teambuildingu,
  2. adresne pomôcť tým, ktorí to najviac potrebujú,
  3. vytvoriť pozitívnu firemnú kultúru,
  4. byť súčasťou pozitívnej zmeny nielen okolia, ale aj celej krajiny,
  5. rozvíjať tvorivé zručnosti,
  6. podporovať talenty a vytvoriť priestor pre inovácie,
  7. pomôcť druhým výrazne zvyšovať celkový pocit pohody a spokojnosti so svojím životom.

 

To, že počty účastníkov z EUBA sa zvyšujú a snažia sa v čoraz väčšom počte pomáhať aj napriek pandemickej situácii, svedčia pozitívne reakcie všetkých zainteresovaných.

Z ich reakcií možno vybrať nasledovné:

Dobrovoľníctvo je úžasný spôsob ako nezištne pomôcť druhým a teší ma, že som sa zúčastnila aktivity Naše mesto. Strávila som pekný deň s úžasnými ľuďmi, kde sme spoločne zveľadili areál Mamateyky.” Dianka

Akcia sa mi veľmi páčila. ...vďaka, že som sa jej mohla zúčastniť. Milí ľudia, práca na slniečku, pohostenie a bonus na záver potešil. Uvítala by som podobných akcií viacej nielen pre naše mesto ale aj pre našu univerzitu. Veľmi sa teším na ďalšiu akciu.“ Zlatka

Dobrovoľníckej aktivity som sa zúčastnil po prvý raz a moje očakávania boli naplnené. Strávil čas s priateľmi, pri aktivite, s ktorou sme naozaj niekomu pomohli a vyčarili úsmev na tvári. Bezpochyby som rád, že som mohol takúto dobrovoľnícku aktivitu absolvovať a určite sa rád podobných projektov zúčastním aj v budúcnosti.” Marek

Aj tento rok sa opäť potvrdilo, že mnohí ľudia majú svoje srdcia na správnom mieste. Platí to aj o zamestnancoch a študentoch Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorí svojou troškou skrášlili mládežnícke stredisko Mamateyka. Už teraz sa teším na ďalší ročník najväčšieho dobrovoľníckeho podujatia na Slovensku.“ Peťo

Ak by som mohla niečo spolužiakom odkázať, tak by som im chcela len odporučiť, aby sa nabudúce zapojili aj oni. Bol to príjemne strávený deň a človek mal možnosť aspoň trochu prispieť k lepšej komunite, v ktorej žije.“ Monika

Práca šľachtí a v tento deň navyše aj pomáhala... Takéto akcie by sa mohli organizovať častejšie a rozhodne ich uvítam, najmä ,ak sa budú organizovať v areáli školy.” Norbert

Prijemne strávené dopoludnie, ktoré nám v závere semestra na pár hodín umožnilo prepnúť z práce mentálnej na prácu manuálnu a teda zamestnať ruky a vyčistiť myseľ. Určite odporúčam takýto soft-reset!“ Martin

"Teším sa, že som mohla byť súčasťou vydarenej dobrovoľníckej akcie, vďaka ktorej som spoznala veľa kolegov z iných fakúlt a zároveň prispela ku kvalite životného prostredia v našom hlavnom meste." Hanka

"Tejto akcie som sa zúčastnila prvý raz a bola som pozitívne prekvapená celkovou atmosférou. V tento deň sme spojili príjemné s užitočným - stretla som mnoho skvelých ľudí, s ktorými som rada strávila čas a zároveň som pomohla skrášliť Naše Mesto. Určite sa zúčastním aj v budúcnosti!" Ninka

...za našu skupinku z FHI hodnotíme akciu veľmi pozitívne. Sme radi, že sme sa mohli zúčastniť a radi sa zúčastnime aj nabudúce. Organizácia bola vynikajúca, občerstvenie výborné. Organizátori z Domky boli milí a ochotní. Tato aktivita ma viacero pozitív - brali sme to aj ako teambuildingovú aktivitu, zabavili sme sa, odreagovali a hlavne sme prispeli na dobrú vec. Verím, že detičky, ktorým je areál Mamateyky primárne určený, sa tam budú aj vďaka nášmu maličkému prispeniu dobre cítiť.“ Miriamka

Pri každodenných povinnostiach je veľmi dôležité zapojiť sa do dobrovoľníckych aktivít, ktoré majú za cieľ pomôcť svojmu mestu. Ak sa na takejto akcii zúčastní viacej členov pracovného kolektívu, je to veľmi dobrá príležitosť na upevnenie vzťahov. Dnes sme takto mali možnosť stráviť pekný a užitočný čas pri úprave okolia Združenia saleziánskej mládeže na Mamateyovej ul. v Bratislave. Verím, že na budúci rok sa znovu stretneme a naše rady doplnia ďalší kolegovia. Ďakujem organizátorom za vynikajúce zorganizovanie tejto akcie.“ Evka

Dnešný deň sa niesol v duchu srdečnosti a spolupatričnosti s cieľom prispieť aspoň trochu k zveľadeniu nášho okolia. Bol to veľmi pekný zážitok, ktorý ma presvedčil, že aj mladí ľudia sú ochotní pracovať a vytvárať spoločné dielo pre príjemné prostredie, organizátori brigády sa o nás starali s úctou a boli veľmi pohostinní. Nabudúce určite prídem pracovať a stačí mi z pohostenia len voda, prípadne káva.“ Katka

Bolo mi nesmiernym potešením komunikovať a spolupracovať so všetkými aktívne zaangažovanými subjektami od organizátorov v Pontise, cez koordinátorov v Domke až po mojich kolegovi z EUBA. Som si vedomá, aký obrovský potenciál naša EUBA má, veď je to stále jediná univerzita v SR, ktorá sa už 3x zúčastnila a veľmi úspešne na NM´21. Primárne moja vďaka patrí koordinátorom z Domky, nakoľko nám, firemným dobrovoľníkom z EUBA, oficiálne nadštandardne uvoľnili dohodou kapacity pre celý počet osôb z EUBA, aby sme mohli byť spolu, v krásnom exteriéri a u „dobých susedov“ neďaleko univerzity. Teším sa na udržateľný rozvoj vzájomne perspektívnych vzťahov a kontinuálnu konštruktívnu kooperáciu do budúcnosti.“ Gabriela Dubcová, predsedníčka Etickej komisie, koordinátorka za EUBA.

 

Sme veľmi radi, že záujem ísť do Domky, práca dobrovoľníkov z EUBA, angažovaný kreatívny prístup k nej ako aj ku koordinátorom z prijímajúcej organizácie, nachádzajú pozitívne odozvy aj u saleziánskych koordinátorov, ktorých vyjadrení možno uviesť nasledovné:

Aj tento ročník na akcii Naše mesto sme sa na Mamateyke stretli s usmiatymi a pracovitými nadšencami z Poisťovne UNIQA a z Ekonomickej univerzity. Pre dobro a výsledok kvalitnej práce týchto ľudí -- pre všetkých malých aj veľkých priateľov Mamateyky, prihlásime sa do aktivity Naše mesto aj na budúci rok. Vďaka všetkým dobrovoľníkom na akcii Naše mesto 2021.“ Jozef Bajčan, koordinátor dobrovoľníkov

Tešíme sa spoločne s deťmi, rodičmi a priateľmi Domky na Mamateyke, že milí a usilovní ľudia z UNIQA a naši petržalskí susedia z EUBA s dobrou náladou a srdcom na správnom mieste vylepšili našu Mamateyku. Tešíme sa na budúci rok.“ Peter Krajčovič, koordinátor dobrovoľníkov

Sme vďační za vašu dobrovoľnícku pomoc v rámci akcie Naše mesto, pre naše mládežnícke stredisko. Radosť pri práci a dobrá nálada zaplnili náš areál, a nielen to, vaše ruky pekne zhodnotili a upravili, čo bolo potrebné. Ďakujeme.“ Don Milan Janák SDB, Direktor Saleziánskeho domu na Mamateyovej.

"Prišiel som rád pozdraviť dobrovoľníkov, ktorí tento rok skrášľovali exteriér nášho saleziánskeho strediska na Mamateyovej ulici v Petržalke. Sám som sa motivoval ich pozitívnych prístupom k práci s dobrou náladou, k nám z Mamateyky a k nim navzájom. Kvalitný výsledok, pozitívny odkaz všetkým priaznivcom Domky na Slovensku a nové priateľské (a vlastne aj susedské) vzťahy, to sú atribúty, pre ktoré vždy odporúčam takúto perspektívu a dobrošíriacu akciu všade na Slovensku. Úprimná vďaka všetkým dobrovoľníkom!!!" don Andrej Kňaze SDB, provinciálny ekonóm.

Všetkým dobrovoľníkom z EUBA ďakujeme za ich angažovanosť a ochotu pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú a prajeme im, aby im toto odhodlanie a nadšenie vydržalo aj do ďalších ročníkov podujatia Naše mesto.

https://mamateyka.sk/portfolio-items/nase-mesto-2021/

 

Fotogaléria

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.