Rektor EU v Bratislave Ferdinand Daňo a predsedníčka Rady Základných organizácií odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy Zora Szakalová podpísali dňa 26. mája 2021 Kolektívnu zmluvu ako výsledok rokovania zástupcov univerzity so zástupcami zamestnancov.

Pri rokovaniach bol dosiahnutý konsenzus vo všetkých bodoch.

 

Táto kolektívna zmluva bude platná do 31. mája 2022.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.