Rektor EU v Bratislave Ferdinand Daňo podpísal 10. mája 2021, za prítomnosti Dávida Čajka a Pavla Čverhu, stanovy Fintech & Insurtech Asociácie Slovenska ako jej zakladajúci člen.

Ambíciou FINAS je aktivizovaním podpory a nastavením relevantných nástrojov vytvárať zdravé podnikateľské prostredie pre FINTECH, resp. finančné inovácie. Asociácia by mala pre všetkých členov slúžiť ako platforma na komunikáciu, zdieľanie vedomostí, výmenu ideí a vytváranie business príležitostí v oblastiach sektorov Fintech a Insurtech.

EU v Bratislave dlhodobo zaraďuje výskum v oblasti technologických inovácií vo financiách medzi svoje priority o čom okrem iného svedčí aj zapojenie sa do projektu H2020 FinTech. Otázky digitalizácie v oblasti financií a poisťovníctva boli predstavené aj študentom EUBA na viacerých prednáškach a workshopoch organizovaných fakultami a študentmi a stali sa obsahom syláb viacerých predmetov.

Veríme, že naše pôsobenie vo FINAS prinesie úžitok študentom aj učiteľom a podporí inovatívne a podnikateľské myslenie EUBA komunity.

Fotogaléria

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.