1xbetyouwin youwin giriş betboo giriş

Ekonomická univerzita v Bratislave sa aj tento rok zúčastnila celosvetového hodnotenia #THEGlobalImpact 2021. Tento rebríček meria vplyv univerzít na dosahovanie 17 cieľov OSN pre trvalo udržateľný rozvoj @GlobalGoalsUN, ktoré pokrývajú všetko od príspevku k odstraňovaniu nerovností a podpory bezpečných miest, až po kvalitné vzdelávanie.

Hodnotenia sa zúčastnilo viac ako 1 100 univerzít z celého sveta. EUBA sa v celkovom hodnotení umiestnila na 601 - 800 mieste. Tento rok bola univerzita hodnotená vo všetkých 17 cieľoch. EUBA - najvýznamnejšia vzdelávacia inštitúcia v oblasti ekonómie a manažmentu na Slovensku, ktorá v tomto roku oslavuje 80. výročie svojho založenia - sa svojimi aktivitami vo vzdelávaní a rozsahom výskumu ako aj zapojenia do transferu vedomostí presadila v oblastiach, ktoré sú doménou klasických univerzít.

Najvýraznejšie sa EUBA presadila v hodnotení Mier, spravodlivosť a silné inštitúcie sa univerzita celosvetovo umiestnila na 301 - 400 mieste. Táto časť hodnotenia meria výskum univerzít v oblasti práva a medzinárodných vzťahov, ich účasti ako poradcov vlády a ich politík týkajúcich sa akademickej slobody.

V hodnotení Partnerstvo pre ciele obsadila univerzita celosvetovo 401 - 600 miesto. Toto hodnotenie skúma širšie spôsoby, akými univerzity podporujú ciele trvalo udržateľného rozvoja prostredníctvom spolupráce s inými krajinami, propagácie najlepších postupov a zverejňovania údajov.

Oceňujeme dobré výsledky v hodnoteniach Priemysel, inovácie a infraštruktúra, Udržateľné mestá a komunity a Dôstojná práca a hospodársky rast obsadila univerzita celosvetovo 401 - 600 miesto.

Hodnotenie Priemysel, inovácie a infraštruktúra meria výskum univerzít v oblasti priemyslu a inovácií, ich počtu patentov a spin-off spoločností a ich príjmov z výskumu z priemyslu. Hodnotenie Udržateľné mestá a komunity meria výskum univerzít týkajúci sa vnútorných prístupov k udržateľnosti. Hodnotenie Dôstojná práca a hospodársky rast meria ekonomický výskum univerzít, ich postupy v oblasti zamestnanosti a podiel študentov, ktorí sa zúčastňujú na odbornej praxe.

Viac informácií: https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/university-economics-bratislava

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.