Akademický senát Ekonomickej univerzity v Bratislave (AS EUBA) vyjadruje zásadný nesúhlas s pripravovanými legislatívnymi zmenami v oblasti vysokoškolského vzdelávania, ktoré obmedzujú akademické slobody a akademickú samosprávu. Vyslovuje hlboké znepokojenie, že takéto závažné zmeny sa pripravujú bez vedomia širokej akademickej obce a bez toho, aby štátne orgány reagovali na predchádzajúce stanoviská akademických senátov slovenských univerzít a fakúlt.

Vyzývame kompetentné orgány na spoločnú odbornú diskusiu o budúcnosti vysokoškolského vzdelávania, rozvoji vedy a výskumu, ochrane akademických práv a slobôd, ako aj o systéme financovania vysokého školstva na Slovensku.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.